Išleisti tomaiAthena: filosofijos studijos nr. 12, 2017

GALIA, DISKURSAS IR SUBJEKTAS: MICHELIO FOUCAULT MĄSTYMO PARADIGMA

Arūnas Sverdiolas. Pratarmė.

I. FOUCAULT MĄSTYMO METODOLOGINĖS PRIELAIDOS

II. REPREZENTACIJOS GALIA IR GALIOS REPREZENTACIJA

III. HETEROTOPIJOS

IV. BIOGALIA IR REZISTENCINĖS STRATEGIJOS

APIE AUTORIUS
CONTRIBUTORS

NURODYMAI AUTORIAMS
GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS

Turinys / Contents

Athena

Athena: filosofijos studijos nr. 11, 2016

GYVŪNO SAMPRATA FILOSOFIJOS, ŠIUOLAIKINĖS TEORIJOS IR MENO KONTEKSTE

Audronė Žukauskaitė. Pratarmė.

I. FILOSOFINĖS GYVŪNO SAMPRATOS INTERPRETACIJOS

II. JACQUES DERRIDA: ESU GYVŪNAS, VADINASI, EGZISTUOJU

III. GYVŪNO SAMPRATA ŠIUOLAIKINĖS TEORIJOS IR MENO KONTEKSTE

IV. IN MEMORIAM

V. RECENZIJA

APIE AUTORIUS
CONTRIBUTORS

NURODYMAI AUTORIAMS
GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS

Turinys / Contents

Athena

Athena: filosofijos studijos nr. 9, 2014

KINAS IR FILOSOFIJA

Renata Šukaitytė. Pratarmė.

I. KINAS KAIP MĄSTYMAS IR MATYMAS

II. DOKUMENTINĖ FIKCIJA, ATMINTIS IR ISTORINĖ VAIZDUOTĖ

III. ŽVILGSNIS, VAIZDUOTĖ IR NEREPREZENTUOJAMUMAS

IV. MORALĖ, UTILITARIZMAS IR DARBAS

V. SPECIALIEJI TEKSTAI

VI. RECENZIJOS IR APŽVALGOS

APIE AUTORIUS
Autoriai

NURODYMAI AUTORIAMS
Nurodymai

Turinys / Contents

Athena

Athena: filosofijos studijos nr. 7, 2011

Alvydas Noreika. Pratarmė VYTAUTO KAVOLIO KULTŪROS TYRIMŲ METODOLOGIJOS PROFILIAI.

I. ASMENINĖ TRAJEKTORIJA: FILOSOFINĖS KAVOLIO KULTŪROS TYRIMŲ PRIELAIDOS

II. VERTIMAS

III. METODŲ KRYŽKELĖJE: BENDRIEJI KAVOLIO METODOLOGIJOS KLAUSIMAI

IV. METODO ATSIŠAKOJIMAI: SPECIALIEJI KAVOLIO METODOLOGIJOS KLAUSIMAI

V. RECENZIJA

APIE AUTORIUS
Autoriai
NURODYMAI AUTORIAMS
Nurodymai

Turinys / Contents

Athena

Athena: filosofijos studijos nr. 5, 2009
Athena: filosofijos studijos nr. 4, 2008

Danutė Bacevičiūtė. Pratarmė

I. TRADICIJA KAIP KITAS

II. KITO SAMPRATA (POST)FENOMENOLOGIJOJE, PSICHOANALIZĖJE, (POST)STRUKTŪRALIZME

III. VERTIMAS

IV. KITAS SOCIALINĖJE IR POLITINĖJE ERDVĖJE

V. KITOKS KITAS

VI. RECENZIJOS

Turinys / Contents

Parsisiųsti

Athena: filosofijos studijos nr. 2, 2006
Audronė Žukauskaitė. Pratarmė

I. TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA, SKIRTA EMMANUELIO LEVINO ATMINIMUI

II. EMMANUELIS LEVINAS KALBASI SU BRACHA L. ETTINGER

III. EMMANUELIO LEVINO FILOSOFIJOS TYRINĖJIMAI LIETUVOJE

IV. RECENZIJOS

Parsisiųsti