Atgal

2023 m. kovo 15 d.

Lietuvos kultūros tyrimų institutas 

Krizių komunikacija ir politika vaizdo kultūros laikais 

Nacionalinė konferencija 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 

2023 kovo 15 d.
Vilnius

Dabarties pasaulyje krizė daugeliu atžvilgiu tapo neatsiejama realybės dalimi. Esame permakrizės, kaip užsitęsusio nesaugumo ir nestabilumo laike, dalyviais ir liudininkais. Mes atsiduriame nuolatinių iššūkių apsiaustyje, reaguojame į sudėtingas politines, socialines ir kultūrines problemas, klimato kaitą ir šiandienos aktualijas. Mus supančių krizių laukas išties bekraštis: vienos krizės, kaip karo krizė ir išgyvenimo pavojai, sąlygoja religines, migracijos, energetikos, maisto ir asmenines krizes. Kita vertus, krizės yra tarpusavyje glaudžiai susijusios, keičiančios viena kitą ir mūsų kasdienybę. Dominuojanti vaizdų kultūra atspindi sudėtingas realijas – kaip išlikti krizės akivaizdoje, nepraradus vertybinių orientyrų ir kritinės refleksijos, pritaikyti esamas patirtis ir naudoti veiksmingo poveikio ir veiklos būdus sprendžiant krizes.

Lauktume pasiūlymų! Pranešimo pavadinimą ir santrauką (250 žodžių) siųsti: doc. dr. Ritai Repšienei r.repsiene@gmail.com ir dr. Aidai Savickai aida.savicka@gmail.com iki 2023 m. kovo 8 d.

Konferenciją organizuoja Lietuvos kultūros tyrimų instituto (LKTI) Šiuolaikinės Lietuvos kultūros tyrimų skyrius. Planuojama rengti gyvai, LKTI, Saltoniškių g. 58, Vilniuje, taip pat ir virtualiai.

Konferencijoje skaitytus pranešimus planuojama skelbti tęstiniame leidinyje „SPHAIROS: kultūros ir medijų studijos“.

Konferencijos programa

Iliustracija iš https://www.reddit.com/r/FellowKids/comments/s2w7dh/the_country_of_ukraines_twitter_is_phenomenal/