Atgal

2023 m. gruodžio 1 d.

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS 

2023 m. gruodžio 1 d. dvidešimt antrą nacionalinę Estetikos ir meno filosofijos ciklo konferenciją

ANTROPOCENO IŠŠŪKIAI: ŽMOGAUS IR GAMTOS SANTYKIAI ESTETIKOJE IR MENUOSE

Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58). 

ANTROPOCENO IŠŠŪKIAI: ŽMOGAUS IR GAMTOS SANTYKIAI ESTETIKOJE IR MENUOSE

10:00 Konferencijos pradžia
I Sesija: Moderuoja: Odeta Žukauskienė, Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė
 
 • 10:10-10:30 Vytautas Rubavičius „AUKSINĖ SRAIGĖ“ ANTOPOCENINIAME VAKARŲ IR RYTŲ MENINIŲ SĄVEIKŲ TINKLE  
 • 10:30-10:50 Odeta Žukauskienė RŪPESČIŲ, RYŠIŲ IR PERSIPYNIMŲ ESTETIKA: MATERIALUSIS POSŪKIS IR EKOFEMINIZMAS
 • 10:50-11:10 Loreta Poškaitė ANTROPOCENINĖS GAMTOS TRANSFORMACIJOS ŠIUOLAIKINIAME KINŲ EKOMENE
 • 10-11:30 Egidijus Mardosas EMPEDOKLIS ANTROPOCENE: EKOLOGIJA IR POLITIKA DANIÈLE  HUILLET IR JEANO-MARIE STRAUBO KINE
 • 11:30-11:45 Diskusijos
 • 11:45-12:00 Pertrauka
 
II Sesija. Moderuoja: Vytautas Rubavičius, Loreta Poškaitė
 
 • 12:00-12:20 Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė ANTROPOCENO ESTETIKA IR EKOMENAI LIETUVOJE
 • 12:20-12:40 Salomėja Jastrumskytė ATMOSFEROS ESTETIKOS SENSORINIAI ASPEKTAI
 • 12:40-13:00 Tomas Kavaliauskas ORIGINALO IR KLASTOTĖS SANTYKIS TAPYBOJE IR KOLIAŽE SOCIALINĖS KRITIKOS POŽIŪRIU
 • 13:00-13:20 Mantas Daknys MĄSTYMO POSŪKIS ANTROPOCENO KONTEKSTE – GAJA PRIEŠ FILOTOPIJĄ
 • 13:20-13:35 Diskusijos
 • 13:35-14:30 Pertrauka
 
III Sesija. Moderuoja: Žilvinas Vareikis, Odeta Žukauskienė
 
 • 14:30-14:50 Žilvinas Vareikis KLIMATAS IR ŽMOGUS JOHANNO GOTTFRIEDO HERDERIO MĄSTYME
 • 14:50-15:10  Nida Gaidauskienė MARO DEBESIES DRAIKANOS KULTŪRINĖJE VAIZDUOTĖJE
 • 15:10-15:30 Domas Junelis GAMTA, IŠNYKIMAS IR MELANCHOLIJA: NATŪRFILOSOFINIS POŽIŪRIS
 • 15:30-15:50 Linartas Tuomas KAPITALOCENAS KAIP SIAUBAS: GEORGES BATAILLE IR GOTIKINIS MARKSIZMAS
 • 15:50-16:10 Diskusijos
 • 16:15 Konferencijos pabaiga
Konferencijos stebėjimui nuotoliu:
Meeting ID: 279 763 4076, Passcode: 767399

Konferencijos mokslinis komitetas:
Pirmininkė:
Dr. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė

Nariai:
Akad., prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas dr. Nida Gaidauskienė, dr. Naglis Kardelis,  dr. Rasius Makselis, akad., prof. Algis Mickūnas, dr. Stanislovas Mostauskis,  dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Odeta Žukauskienė

Už renginį atsakinga:
dr. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, LKTI Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovė.
Kontaktai: mob. +370 612 45643, el. paštas: zilvine@gmail.com

Konferencijos koordinatorė:
Inga Laužonytė
Kontaktai: mob. +370 645 424 06 el. paštas: ingalauzonyte@gmail.com

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus sudaromas Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimų tomas, kurį numatoma išleisti 2025 metais

PROGRAMA: PDF