Atgal

2023 m. gegužės 25-26 d.

Maloniai kviečiame dalyvauti 2023 m. gegužės 25-26 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto organizuojamoje nacionalinėje konferencijoje „Antikos ir viduramžių tyrimai 2023“

Vieta – Lietuvos kultūros tyrimų institutas (Saltoniškių g. 58, Vilnius, kab. 219)

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Gegužės 25, ketvirtadienis

10.00–11.30 val. Saulius Rumšas
Raimondas Kazlauskas, KU. Matriarchijos sąvoka ir fenomenas.
Naglis Kardelis, LKTI. Filosofinių Platono mitų ir evangelinių parabolių tekstinės funkcijos panašumai.
Tatjana Aleknienė, LKTI. Būti vabzdžiu Platono pasaulyje.

11.30–12.00 Kavos pertrauka

12.00–14.00 val. Darius Alekna
Žilvinas Vareikis, LKTI. Klimato kaita ir Hipokrato įžvalgos apie klimato poveikį žmogui.
Saulius Rumšas, LKTI. Bazilijus Cezarietis versus ar adversus Origeną? Apie sukūrimą „pagal panašumą” (Pr 1, 26–27).
Rasius Makselis, LKTI. Plotino daimonas Porfirijo akimis.
Ina Kiseliova-El Marassy, LKTI. Neoplatoniškosios emanacijos virsmai islamo filosofijoje.

14.00–15.30 Pietūs

15.30–17.30 Tomas Baranauskas
Manvydas Vitkūnas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Ginkluoti ir nuginkluoti: du viduramžių kapinynai Pietų Lietuvoje.
Rolandas Kregždys, LKTI, Sovijaus mito prasminių žymenų 9 blužnys ↔ 9 pragaro vartai etiologinė sąsaja su Evagrijaus Pontiečio λογισμοί bei slavų etnine tradicija.
Marius Ščavinskas, KU, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Pagonybės vaizdiniai Viduramžių hagiografiniuose šaltiniuose.
Egidijus Miltakis, LKTI. Baltų istorija kronikoje 300, R/L l, 79.

18.30 Vakarienė 

Gegužės 26, penktadienis

10.00–12.00 val. Tatjana Aleknienė
Kristina Mitalaitė, LKTI, Enėjus iš Paryžiaus Liber adversus Graecos: filioque teologinis ir ekleziologinis konfliktas IX a. antroje pusėje: religinės schizmos link.
Luca Gili, Chieti-Pescaros Universitetas. Trečiasis kelias ir gausybės principas.
Pranciškus Gricius, VU Filosofijos institutas, Aristoteliškojo esencializmo atgarsiai šiuolaikinėje analitinėje modalinėje metafizikoje.
Milda Vitkutė, VDU, Tomo Akviniečio caritas samprata: Aristotelis kaip tinkamas autoritetas teologinių klausimų analizei.

12.00–12.30 Kavos pertrauka

12.30–14.00 Egidijus Miltakis
Vytas Jankauskas, VDU, Liubartas Gediminaitis: tyrimų probleminiai klausimai.
Tomas Baranauskas, LKTI, Baltramiejaus Hionekės žinios apie Livonijos magistro Eberhardo fon Monheimo (1328–1340) kovas prieš Lietuvą (pagal Hermano Vartbergiečio ir Johano Renerio atpasakojimus).
Rasa Gliebutė, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. XV–XVI a. laidosena Vilniuje: įkapių kompleksai.

14.00–15.30 Pietų pertrauka

15.30–17.30 Kristina Mitalaitė
Arnoldas Kazimierėnas, LII. Epistulae ad Pontum. Antikos kūrinių leidybiniai aspektai sovietmečiu Antano Dambrausko ir Leono Valkūno korespondencijoje.
Helmutas Šabasevičius, LKTI. Antikinė istorija ir sovietinė ideologija baleto teatre: Spartako atvejis.
Elvyra Usačiovaitė, LKTI, Lietuvių romėniškoji etnogenezė pagal Gintarą Beresnevičių.
Darius Alekna, LKTI, Ptolemajo „Geografija“ lietuvių kalbotyros ir archeologijos tyrimuose.

Apibendrinamosios diskusijos

Programa ir Santraukos PDF