Atgal

2023 m. gegužės 30 d.

Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Dailėtyrininkei dr. Regimantai Stankevičienei dedikuojama mokslinė konferencija
IŠKODUOTI ATVAIZDĄ: FORMA, FAKTAS, KONTEKSTAS

2023 m. gegužės 30 d.
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius

PROGRAMA
9.00–9.15 Konferencijos atidarymas
                Įžanginis žodis

9.15–11.00 I sesija. Moderuoja Aleksandra Aleksandravičiūtė

9.15–9.35 Tojana Račiūnaitė (Vilniaus dailės akademija, Dailėtyros institutas)
Šventųjų provaizdžių energija: kai kurie Regimantos Stankevičienės bažnytinės dailės tyrimų aspektai

9.40–10.00 Liudas Jovaiša (Vilniaus universitetas)
Homo depictus, homo descriptus. Vizualinių reprezentacijų antropologinės deskripcijos Regimantos Stankevičienės tekstuose

10.05–10.35 Regimanta Stankevičienė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
Zarasų Švč. Mergelės Marijos paveikslas: atradimai ir mįslės

10.40–11.00 Rima Valinčiūtė-Varnė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Pasvalio „Dievo Motinos su Vaikeliu Jėzumi“ paveikslas: istorija, ikonografija, kultas

11.00–11.20 Kavos pertrauka

11.20–13.00 II sesija. Moderuoja Skaidrė Urbonienė

11.20–11.40 Giedrė Mickūnaitė (Vilniaus dailės akademija)
Iškoldės Švč. Trejybės bažnyčios sienų tapyba: renesanso pavyzdys ar atkritys?

11.45–12.05 Jolita Liškevičienė (Vilniaus dailės akademija, Dailėtyros institutas)
Emblemų prasmės rekonstrukcija Vilniaus pranciškonų bažnyčios Šv. Antano Paduviečio gyvenimo ciklo freskų dekore

12.10–12.30 Aušra Vasiliauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Sugrįžusios atminties fragmentai: Kauno buvusio bernardinių vienuolyno XVII–XVIII a. dailė

12.35–12.55 Lijana Birškytė-Klimienė (Kultūros paveldo centras, Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
Švč. Mergelės Marijos auklėjimo ikonografija XIX a. Lietuvoje: nuo Europos grafikos pavyzdžių iki kopijų

13.00–14.00 Pietų pertrauka

14.00–15.35 III sesija. Moderuoja Lijana Birškytė-Klimienė

14.00–14.20 Alantė Valtaitė-Gagač (Kultūros paveldo centras)
Elnio galvos formos sietynai XVII a. LDK: kilmė, paplitimas, simbolika

14.25–14.45 Dalia Vasiliūnienė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
Dominikonų paveldo fragmentai: Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčios lavabo

14.50–15.10 Gabija Surdokaitė-Vitienė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
Apie vieną liturginių rūbų grupę: kilmė, kontekstas, dekoro simbolinė reikšmė

15.15–15.35 Skirmantė Smilingytė-Žeimienė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
Vilniškis Gailestingojo Jėzaus paveikslas: kelionė link savasties

15.40 Diskusijos
Sveikinimai...

Konferencijos rengėjos: Asta Giniūnienė, Skaidrė Urbonienė

Konferencijos programa PDF