Atgal

Vida Norkutė: slėpininga akvarelės meno magija

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 10,- €

2022 • LKTI • Kieti viršeliai • 21 × 27 cm • 144 p. • Iliustracijos • Summaries • Asmenvardžių rodyklė • ISBN 978-609-8231-42-7 • ISSN 2783-7165

Serija: Unio Pictorum. Pirmoji knygaAlbumas skirtas vienos iškiliausių pastarųjų keturių dešimtmečių japonų dailės įkvėptos Lietuvos akvarelininkės Vidos Norkutės (1949–2021) kūrybai. Jame pagrindinis dėmesys sutelkiamas į dailininkės kūrybos ištakas, tiesioginių mokytojų − didžių akvarelės meistrų Česlovo Kontrimo ir Algirdo Lukšto − poveikį, charakteringiausius iš japonų dailės tradicijos perimtus žanrus ir meninės raiškos formas. Gvildenami ir kiti svarbūs V. Norkutės meninio stiliaus savitumą formavę veiksniai. Ypatingas dėmesys skiriamas dailininkės potraukiui Čiurlionio poetikai ir japonų dailės tradicijoje kultivuojamiems gamtos grožį aukštinantiems peizažo bei „gėlių ir paukščių“ žanrams. V. Norkutė vertinama kaip bemaž ryškiausia lietuviškosios spontaniškos akvarelės tradicijos atstovė.

Albumo adresatas yra dvejopas: profesionalioji akademinė auditorija, studentai, dėstytojai, mokytojai, vyresniųjų klasių mokiniai ir visuomeninė aplinka, dailininkai, kūrybinė inteligentija. Leidinio medžiaga gali būti naudinga ir edukaciniams tikslams aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose, kuriose dėstomi estetikos, menotyros, meno istorijos, kultūrologijos kursai. 

Vida Norkutė: slėpininga akvarelės meno magija Unio Pictorum Series. Pirmoji knyga (Turinys)
Vida Norkutė: slėpininga akvarelės meno magija Unio Pictorum Series. Pirmoji knyga (Pratarmė)
Vida Norkutė: slėpininga akvarelės meno magija Unio Pictorum Series. Pirmoji knyga (Asmenvardžių rodyklė)
Vida Norkutė: slėpininga akvarelės meno magija Unio Pictorum Series. Pirmoji knyga (Turinys anglų kalba)