Atgal

Lietuvos žydų kultūros paveldas: kasdienybės pasaulis

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 5,- € "leidinys nebeparduodamas"

Lietuvos žydų kultūros tyrinėjimai 2

2013 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 576 p. • Str. angl. • Iliustr. •

ISBN 978-9955-868-60-6

Antroji Lietuvos žydų kultūros tyrinėjimų serijos knyga Lietuvos žydų kultūros paveldas: kasdienybės pasaulis skirta litvakų kultūros paveldo ir kasdienybės problematikos aptarimui. Leidinį sudaro Pratarmė ir keturios sudėtinės dalys, kuriose skelbiami 34 autorių straipsniai. Leidinys skirtas talentingo lietuvių civilizacinės komparatyvistikos, Artimųjų Rytų kultūrų specialisto ir šios knygų serijos redkolegijos nario prof. Algio Uždavinio atminimui. Šio iškilaus mokslininko tekstas atveria leidinį. Kituose rinkinio tekstuose įvairiais aspektais analizuojami žydų ir ypač Lietuvos žydų (litvakų) kultūros ypatumai, kultūrinio paveldo problemų atspindžiai regioninėje kultūroje, muziejuose, aptariami įvairūs kasdienio gyvenimo, estetikos, dailėtyros, literatūrologijos, pedagogikos, antropologijos ir kitų kultūros sričių ypatumai. Lenkų mokslininkų Andrzejaus Rykałos ir Mariuszo Kuleszos straipsnyje analizuojamos problemos, tiesiogiai susijusios su materialiniu Lenkijos žydų paveldu. Rinkinys aktualus ne tik Lietuvos žydų kultūros paveldo tyrinėtojams, bet ir istorikams, kultūrologams, sociologams, teisininkams, menotyrininkams, aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems kultūrologiją, istoriją, religijotyrą, filosofiją, estetiką, dailėtyrą, literatūrologiją ir kt. mokslus.

Lietuvos žydų kultūros paveldas: kasdienybės pasaulis (Turinys ir pratarmė)