Atgal

Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas


2008 • LKTI • Kieti viršeliai • 17 × 25 cm • 538 p. • Iliustracijos • Summaries • Asmenvardžių rodyklė • ISBN 978-609-8231-35-9

Knyga tiesiogiai siejasi su dabartinės humanistikos aktualijomis. Joje išsamiai ir įvairiapusiškai aptariami įvairūs dabartinės estetikos, meno filosofijos, meno istorijos, meno socialogijos, meno psichologijos, pedagogikos ir kitų disciplinų bei subdisciplinų probleminių laukų sąveikos procesai.
Knygos medžiagą gali naudoti edukaciniais tikslais ir visos aukštosios ir aukštesniosios mokyklos, kuriose skaitomi estetikos, menotyros, meno istorijos, kultūrologijos ir kiti kursai.