Linas JOKUBAITIS

humanitarinių mokslų (filosofija, 01H) daktaras, Šiuolaikinės filosofijos skyriaus mokslo darbuotojas

2011–2015 mokėsi Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete. 2015 Vilniaus universitete apginta filosofijos daktaro disertacija „C. Schmitto politinė filosofija: „Politische Romantik“ svarba“. Lietuvos kultūros tyrimų institute dirba nuo 2016. Vilniaus universiteto Filosofijos istorijos ir logikos katedros lektorius 2014–2018. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto lektorius nuo 2018 metų.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

šiuolaikine politinė teorija, politinės filosofijos istorija.

El. paštas: linasjokubas@gmail.com

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Mokslo straipsniai:

Jokubaitis, Linas, (bendraaut. Alvydas Jokubaitis), Liberalizmas kaip kultūros filosofija, Problemos: mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, T. 93, p. 102–113, ISSN 1392-1126, e-ISSN 2424-6158. – https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/11942/10548, https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.93.11755

Jokubaitis, Linas, Friedrichas Nietzsche ir Michelis Foucault – apie istorijos naudą ir žalą gyvenimui, Athena: Filosofijos studijos, Nr. 12, sudaryt. A. Sverdiolas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017, Nr. 12, p. 186–195, ISSN 1822-5047, e-ISSN 2538–7294. – https://www.athena.lt/files/pdf/12/IV-1.pdf

Jokubaitis, Linas, (bendraaut. Alvydas Jokubaitis), Istorizmo kritika be moralės, Problemos : mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017, T. 92, p. 23–33, ISSN 1392-1126, e-ISSN 2424-6158. – http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/10894, http://dx.doi.org/10.15388/Problemos.2017.92.10894

Jokubaitis, Linas, Alexandre‘o Kojeve‘o filosofinė evoliucija: nuo hėgelizmo į natūralizmą, Athena: Filosofijos studijos, Nr. 11, sudaryt. A. Žukauskaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, p. 78–90, ISSN 1822-5047, e-ISSN 2538–7294. –https://www.athena.lt/files/pdf/11/I-3.pdf