Kontaktai

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
Įmonės kodas 111961791
Saltoniškių g. 58, LT-08105
Tel./faks. (8~5) 275 1898, el. paštas: LKTI@LKTI.LT

ADMINISTRACIJA

(8~5) 275 1898

Rasius Makselis

Direktorius

Rasius.Makselis@LKTI.LT
(8~5) 275 2455, (8~616) 23217

Jolanta Širkaite

Direktoriaus pavaduotoja

Jolanta.Sirkaite@LKTI.LT
(8~620) 87776

Sandra Kuliešienė

Mokslinė sekretorė
LKTI@LKTI.LT

Sandra.Kuliesiene@LKTI.LT
(8~5) 275 1898

Almira Čepaitienė

Sekretorė - referentė
LKTI@LKTI.LT

Almira.Cepaitiene@LKTI.LT
(8~5) 275 1898

Gitana Latvienė

Vyr. buhalterė

Gitana.Latviene@LKTI.LT
(8~5) 272 3608

Irena Palesik

Buhalterė

Irena.Palesik@LKTI.LT
(8~5) 272 3608

Dalia Eugenija Dirgėlienė

Personalo vadovė

Dalia.Dirgeliene@LKTI.LT
(8~5) 275 2857

Jan Latvis

Ūkio tvarkytojas

Jan.Latvis@LKTI.LT
(8~698) 75 280

BALTŲ IR LIETUVOS KULTŪROS ISTORIJOS SKYRIUS

(8~5) 275 8662

Romualdas Juzefovičius

Skyriaus vedėjas, vyresn. m. d.

Romualdas.Juzefovicius@LKTI.LT

Henryka Ilgievič

Vyresn. m. d.

Henryka.Ilgievic@LKTI.LT

Lina Kaminskaitė-Jančorienė

Vyresn. m. d.

Lina.Jancoriene@LKTI.lt

Margarita Matulytė

Vyresn. m. d.

Margarita.Matulyte@LKTI.LT

Violeta Davoliūtė

Vyresn. m. d.

Violeta.Davoliute@LKTI.LT

Elvyra Usačiovaitė

Vyresn. m. d.

Elvyra.Usaciovaite@LKTI.LT

Rimantas Balsys

Vyresn. m. d.

Rimantas.Balsys@LKTI.LT

Rolandas Kregždys

Mokslo d.

Rolandas.Kregzdys@LKTI.LT

Mangirdas Bumblauskas

Jaunesn. m. d

Mangirdas.Bumblauskas@LKTI.LT

DAILĖS ISTORIJOS IR VIZUALIOSIOS KULTŪROS SKYRIUS

(8~5) 272 3608

Jolanta Širkaitė

Skyriaus vedėja, Vyresn. m. d.

Jolanta.Sirkaite@LKTI.LT

Giedrė Jankevičiūtė

Vyriaus. m. d.

Giedre.Jankeviciute@LKTI.LT

Erika Grigoravičienė

Vyresn. m. d.

Erika.Grigoraviciene@LKTI.LT

Aistė Lugovojienė (Paliušytė)

Vyresn. m. d.

Aiste.Lugovojiene@LKTI.LT

Jolita Mulevičiūtė

Vyresn. m. d.

Jolita.Muleviciute@LKTI.LT

Lijana Natalevičienė

Vyresn. m. d.

Lijana.Nataleviciene@LKTI.LT

Mindaugas Paknys

Vyriaus. m. d.

Mindaugas.Paknys@LKTI.LT

Laima Surgailienė (Laučkaitė)

Vyriaus. m. d.

Laima.Lauckaite@LKTI.LT

Birutė Valečkaitė

Jaunesn. m. d.

birute.valeckaite@gmail.com

Lina Balaišytė

Mokslo d., laborantė

Lina.Balaisyte@LKTI.LT

Auksė Kaladžinskaitė

Mokslo d.

Aukse.Kaladzinskaite@LKTI.LT

SAKRALINIO MENO PAVELDO SKYRIUS

(8~5) 275 8662

Dalia Vasiliūnienė

Skyr. vedėja, vyresn. m. d.

Dalia.Vasiliuniene@LKTI.LT

Lijana Birškytė-Klimienė

Mokslo d.

Lijana.Klimiene@LKTI.LTAsta Giniūnienė

Vyresn. m. d.

Asta.Giniuniene@LKTI.LT

Silvija Slaminskienė

Jaunesn. m. d.

Silvija.Slaminskiene@LKTI.LT

Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

Vyresn. m. d.

Skirmante.Zeimiene@LKTI.LT

Regimanta Stankevičienė

Mokslo d.

Regimanta.Stankeviciene@LKTI.LT

Gabija Surdokaitė - Vitienė

Mokslo d.

Gabija.Surdokaite@LKTI.LT

Skaidrė Urbonienė

Vyresn. m. d.

Skaidre.Urboniene@LKTI.LT

MUZIKOS IR TEATRO ISTORIJOS SKYRIUS 

(8~5) 275 5912

Rasa Vasinauskaitė

Skyr. vedėja, vyresn. m. d.

Rasa.Vasinauskaite@LKTI.LT

Vyda Bakutytė-Jauniškienė

Vyriaus. m. d.

Vyda.Bakutyte@LKTI.LT

Helmutas Šabasevičius

Vyresn. m. d., laborantas

Helmutas.Sabasevicius@LKTI.LT

Laima Budzinauskienė

Mokslo d., dr.

Laima.Budzinauskiene@LKTI.LT

Vytautė Markeliūnienė

Mokslo d., dr.

Vytaute.Markeliuniene@LKTI.LT

Šarūnė Trinkūnaitė

Mokslo d.

Sarune.Trinkunaite@LKTI.LT

Jūratė Landsbergytė - Becher

Mokslo d.

Jurate.Landsbergyte@LKTI.LT

Kamilė Rupeikaitė

Mokslo d.

Kamile.Rupeikaite@LKTI.LT
Asta Petrikienė

Mokslo d.

Asta.Petrikiene@LKTI.LT

ANTIKOS IR VIDURAMŽIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS

(8~5) 275 1898
Saulius Rumšas Skyr, vedėjas, vyresn, m. d. Saulius.Rumsas@LKTI.LT
Tatjana Aleknienė

Vyriaus. m. d.

Tatjana.Alekniene@LKTI.LT
Darius Alekna

Vyresn. m. d.

Darius.Alekna@LKTI.LT
Tomas Baranauskas

Mokslo d.

Tomas.Baranauskas@LKTI.LT
Kristina Mitalaitė

Vyresn. m. d.

Kristina.Mitalaite@LKTI.LT
Egidijus Miltakis

Jaunesn. m. d.

Egidijus.Miltakis@LKTI.LT

ŠIUOLAIKINĖS LIETUVOS KULTŪROS SKYRIUS

(8~5) 272 3608

Rita Repšienė

Skyr. vedėja, Vyresn. mokslo d.

Rita.Repsiene@LKTI.LT

Skaidra Trilupaitytė

Vyresn. m. d.

Skaidra.Trilupaityte@LKTI.LT

Aida Savicka

Vyresn. m. d.

Aida.Savicka@LKTI.LT

Renata Šukaitytė

Mokslo d.

renata_sukaityte@yahoo.com

Agnė Narušytė

Mokslo d.

Agne.Narusyte@LKTI.lt

KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS

(8~5) 275 5912

Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė

Vyresn. m. d.

Zilvine.Filipaviciene@LKTI.LT

Antanas Andrijauskas

Vyriaus.  m. d.

Antanas.Andrijauskas@LKTI.LT

Rasius Makselis

Vyresn. m. d.

rasius.makselis@gmail.com

Stanislavas Mostauskis

Vyresn. m. d.

Stanislavas.Mostauskis@LKTI.LT

Stanislovas Juknevičius

Vyresn. m. d.

Stanislovas.Juknevicius@LKTI.LT

Loreta Poškaitė

Vyresn. m. d.

Loreta.Poskaite@LKTI.LT

Vytautas Rubavičius

Vyriaus. m. d.

Vytautas.Rubavicius@LKTI.LT

Aivaras Stepukonis

Vyresn. m. d.

Aivaras.Stepukonis@LKTI.LT

Odeta Žukauskienė

Vyresn. m. d.

Odeta.Zukauskiene@LKTI.LT

Zilvinas Svigaris

Mokslo d.

Zilvinas.Svigaris@LKTI.LT

Žilvinas Vareikis

Mokslo d.

Zilvinas.Vareikis@LKTI.LT

Salomėja Jastrumskytė

Mokslo d.

Salomeja.Jastrumskyte@LKTI.LT

Tadas Snuviškis

Jaunesn. m. d

Tadas.Snuviskis@LKTI.LT

LIETUVOS FILOSOFIJOS ISTORIJOS SKYRIUS

(8~5) 275 2857

Dalius Viliūnas

Skyr. vedėjas vyresn. m. d.

Dalius.Viliunas@LKTI.LT

Gintaras Kabelka

Mokslo. d.

Gintaras.Kabelka@LKTI.LT

Rūta Marija Vabalaitė

Mokslo. d.

Ruta.Vabalaite@LKTI.LT

Alvydas Noreika

Mokslo d.

Alvydas.Noreika@LKTI.LT

Pillė Veljataga

Mokslo d.

Pille.Veljataga@LKTI.LT

Vygandas Aleksandravičius

Jaunesn. m. d

Vygandas.Aleksandravicius@LKTI.LT

Eglė Razumaitė

Laborantė

Egle.Razumaite@LKTI.LT

ŠIUOLAIKINĖS FILOSOFIJOS SKYRIUS

(8~5) 275 5912

Naglis Kardelis

Vyresn. m. d.

Naglis.Kardelis@LKTI.LT

Dalius Jonkus

Vyriaus. m. d.

phenolt@yahoo.com

Arūnas Sverdiolas

Vyriaus. m. d.

Arunas.Sverdiolas@LKTI.LT

Audronė Žukauskaitė

Vyriaus. m. d.

Audrone.Zukauskaite@LKTI.LT

Nijolė Keršytė

Vyresn. m. d.

Nijole.Kersyte@LKTI.LT

Basia Nikiforova

Vyresn. m. d.

Basia.Nikiforova@LKTI.LT

Kęstutis Šapoka

Vyresn. m. d

Kestutis.Sapoka@LKTI.LT

Danutė Bacevičiūtė

Skyr. vadovė

Danute.Baceviciute@LKTI.LT

Denis Petrina

Jaunesn. m. d.

Denis.PETRINA@LKTI.LT

Laima Zinkutė

Laborantė

Laima.Zinkute@LKTI.LT

LEIDYBOS SKYRIUS

(8~5) 275 2857

Skaistė Ašmenavičiūtė

Skyr. vadovė

Skaiste.Asmenaviciute@LKTI.LT

Daiva Mikalainytė

Maketuotoja

Daiva.Mikalainyte@LKTI.LT

Margarita Dautartienė

Redaktorė

Margarita.Dautartiene@LKTI.LT

Paulė Mikelinskaitė

Bibliotekininkė

Paule.Mikelinskaite@LKTI.LT

Egidijus Miltakis

Pardavimų vadybininkas

Egidijus.Miltakis@LKTI.LT