Kontaktai

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
Įmonės kodas 111961791
Saltoniškių g. 58, LT-08105
Tel./faks. +370 5 275 1898, el. paštas: LKTI@LKTI.LT

ADMINISTRACIJA +370 5 275 1898
Rasius Makselis Direktorius Rasius.Makselis@LKTI.LT
+370 5 275 2455, +370 616 23217
Jolanta Širkaite Direktoriaus pavaduotoja Jolanta.Sirkaite@LKTI.LT
+370 620 87776
Sandra Kuliešienė Mokslinė sekretorė
LKTI@LKTI.LT
Sandra.Kuliesiene@LKTI.LT
+370 5 275 1898
Almira Čepaitienė Sekretorė - referentė
LKTI@LKTI.LT
Almira.Cepaitiene@LKTI.LT
+370 5 275 1898
Gitana Latvienė Vyr. buhalterė Gitana.Latviene@LKTI.LT
+370 5 272 3608
Irena Palesik Buhalterė Irena.Palesik@LKTI.LT
+370 5 272 3608
Dalia Eugenija Dirgėlienė Personalo vadovė Dalia.Dirgeliene@LKTI.LT
+370 5 275 2857
Jan Latvis Ūkio tvarkytojas Jan.Latvis@LKTI.LT
+370 698 75 280
BALTŲ IR LIETUVOS KULTŪROS ISTORIJOS SKYRIUS +370 5 275 8662
Elvyra Usačiovaitė Skyriaus vedėja, vyresn. m. d. Elvyra.Usaciovaite@LKTI.lt
Henryka Ilgievič Vyresn. m. d. Henryka.Ilgievic@LKTI.LT
Lina Kaminskaitė-Jančorienė Vyresn. m. d. Lina.Jancoriene@LKTI.LT
Romualdas Juzefovičius Vyresn. m. d. Romualdas.Juzefovicius@LKTI.LT
Margarita Matulytė Vyresn. m. d. Margarita.Matulyte@LKTI.LT
Violeta Davoliūtė
Vyresn. m. d. Violeta.Davoliute@LKTI.LT
Rimantas Balsys Vyresn. m. d. Rimantas.Balsys@LKTI.LT
Rolandas Kregždys Mokslo d. Rolandas.Kregzdys@LKTI.LT
Mangirdas Bumblauskas Jaunesn. m. d Mangirdas.Bumblauskas@LKTI.LT
DAILĖS ISTORIJOS IR VIZUALIOSIOS KULTŪROS SKYRIUS +370 5 272 3608
Jolanta Širkaitė Skyriaus vedėja, Vyresn. m. d. Jolanta.Sirkaite@LKTI.LT
Giedrė Jankevičiūtė Vyriaus. m. d. Giedre.Jankeviciute@LKTI.LT
Erika Grigoravičienė Vyresn. m. d. Erika.Grigoraviciene@LKTI.LT
Aistė Lugovojienė (Paliušytė) Vyresn. m. d. Aiste.Lugovojiene@LKTI.LT
Jolita Mulevičiūtė Vyresn. m. d. Jolita.Muleviciute@LKTI.LT
Lijana Natalevičienė Vyresn. m. d. Lijana.Nataleviciene@LKTI.LT
Mindaugas Paknys Vyriaus. m. d. Mindaugas.Paknys@LKTI.LT
Laima Surgailienė (Laučkaitė) Vyriaus. m. d. Laima.Lauckaite@LKTI.LT
Birutė Valečkaitė Jaunesn.m. d. Birute.Valeckaite@LKTI.LT
Lina Balaišytė Mokslo d., laborantė Lina.Balaisyte@LKTI.LT
Auksė Kaladžinskaitė Mokslo d. Aukse.Kaladzinskaite@LKTI.LT
SAKRALINIO MENO PAVELDO SKYRIUS +370 5 275 8662
Gabija Surdokaitė - Vitienė Skyr. vedėja, vyriaus. m. d. Gabija.Surdokaite@LKTI.LT
Lijana Birškytė-Klimienė Mokslo d. Lijana.Klimiene@LKTI.LT
Asta Giniūnienė Vyresn. m. d. Asta.Giniuniene@LKTI.LT
Silvija Slaminskienė Jaunesn. m. d. Silvija.Slaminskiene@LKTI.LT
Skirmantė Smilingytė-Žeimienė Vyresn. m. d. Skirmante.Zeimiene@LKTI.LT
Regimanta Stankevičienė Vyrens. m. d. Regimanta.Stankeviciene@LKTI.LT
Skaidrė Urbonienė Vyresn. m. d. Skaidre.Urboniene@LKTI.LT
Dalia Vasiliūnienė Vyriaus. m. d. Dalia.Vasiliuniene@LKTI.LT
Eglė Razumaitė Laborantė Egle.Razumaite@LKTI.LT
MUZIKOS IR TEATRO ISTORIJOS SKYRIUS  +370 5 275 5912
Helmutas Šabasevičius
Skyr. vedėjas, vyriaus. m. d. Helmutas.Sabasevicius@LKTI.LT
Rasa Vasinauskaitė Vyresn. m. d. Rasa.Vasinauskaite@LKTI.LT
Laima Budzinauskienė Mokslo d., dr. Laima.Budzinauskiene@LKTI.LT
Vytautė Markeliūnienė Mokslo d., dr. Vytaute.Markeliuniene@LKTI.LT
Šarūnė Trinkūnaitė Mokslo d. Sarune.Trinkunaite@LKTI.LT
Jūratė Landsbergytė - Becher Mokslo d. Jurate.Landsbergyte@LKTI.LT
Kamilė Rupeikaitė Mokslo d. Kamile.Rupeikaite@LKTI.LT
Asta Petrikienė Mokslo d. Asta.Petrikiene@LKTI.LT
ANTIKOS IR VIDURAMŽIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS +370 5 275 1898
Saulius Rumšas Skyr, vedėjas, vyresn, m. d. Saulius.Rumsas@LKTI.LT
Tatjana Aleknienė Vyriaus. m. d. Tatjana.Alekniene@LKTI.LT
Darius Alekna Vyresn. m. d. Darius.Alekna@LKTI.LT
Kristina Mitalaitė Vyresn. m. d. Kristina.Mitalaite@LKTI.LT
Tomas Baranauskas Mokslo d. Tomas.Baranauskas@LKTI.LT
Egidijus Miltakis Jaunesn. m. d. Egidijus.Miltakis@LKTI.LT
ŠIUOLAIKINĖS LIETUVOS KULTŪROS SKYRIUS +370 5 272 3608
Rita Repšienė Skyr. vedėja, Vyresn. m. d. Rita.Repsiene@LKTI.LT
Skaidra Trilupaitytė Vyresn. m. d. Skaidra.Trilupaityte@LKTI.LT
Aida Savicka Vyresn. m. d. Aida.Savicka@LKTI.LT
Renata Šukaitytė Mokslo d. Renata.Sukaityte@LKTI.LT
Agnė Narušytė Mokslo d. Agne.Narusyte@LKTI.LT
KOMPARATYVISTINIŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS +370 5 275 5912
Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė Vyresn. m. d. Zilvine.Filipaviciene@LKTI.LT
Antanas Andrijauskas Vyriaus.  m. d. Antanas.Andrijauskas@LKTI.LT
Rasius Makselis Vyresn. m. d. Rasius.Makselis@LKTI.LT
Stanislavas Mostauskis Vyresn. m. d. Stanislavas.Mostauskis@LKTI.LT
Stanislovas Juknevičius Vyresn. m. d. Stanislovas.Juknevicius@LKTI.LT
Loreta Poškaitė Vyresn. m. d. Loreta.Poskaite@LKTI.LT
Vytautas Rubavičius Vyriaus. m. d. Vytautas.Rubavicius@LKTI.LT
Aivaras Stepukonis Vyresn. m. d. Aivaras.Stepukonis@LKTI.LT
Odeta Žukauskienė Vyresn. m. d. Odeta.Zukauskiene@LKTI.LT
Zilvinas Svigaris Mokslo d. Zilvinas.Svigaris@LKTI.LT
Žilvinas Vareikis Mokslo d. Zilvinas.Vareikis@LKTI.LT
Salomėja Jastrumskytė Vyresn. m. d. Salomeja.Jastrumskyte@LKTI.LT
Tadas Snuviškis Mokslo d. Tadas.Snuviskis@LKTI.LT
LIETUVOS FILOSOFIJOS ISTORIJOS SKYRIUS +370 5 275 2857
Rūta Marija Vabalaitė Skyriaus vedėja, m. d., doc. Ruta.Vabalaite@LKTI.LT
Dalius Viliūnas Vyresn. m. d. Dalius.Viliunas@LKTI.LT
Gintaras Kabelka Mokslo d. Gintaras.Kabelka@LKTI.LT
Alvydas Noreika Mokslo d. Alvydas.Noreika@LKTI.LT
Pillė Veljataga Mokslo d. Pille.Veljataga@LKTI.LT
Vygandas Aleksandravičius Jaunesn. m. d Vygandas.Aleksandravicius@LKTI.LT
ŠIUOLAIKINĖS FILOSOFIJOS SKYRIUS +370 5 275 5912
Naglis Kardelis Vyresn. m. d. Naglis.Kardelis@LKTI.LT
Dalius Jonkus Vyriaus. m. d. Dalius.Jonkus@LKTI.LT
Arūnas Sverdiolas Vyriaus. m. d. Arunas.Sverdiolas@LKTI.LT
Audronė Žukauskaitė Vyriaus. m. d. Audrone.Zukauskaite@LKTI.LT
Nijolė Keršytė Vyresn. m. d. Nijole.Kersyte@LKTI.LT
Basia Nikiforova Vyresn. m. d. Basia.Nikiforova@LKTI.LT
Kęstutis Šapoka Vyresn. m. d Kestutis.Sapoka@LKTI.LT
Danutė Bacevičiūtė Skyr. vadovė Danute.Baceviciute@LKTI.LT
Denis Petrina Mokslo d. Denis.PETRINA@LKTI.LT
Laima Zinkutė Laborantė Laima.Zinkute@LKTI.LT
LEIDYBOS SKYRIUS +370 5 275 2857
Skaistė Ašmenavičiūtė Skyr. vadovė Skaiste.Asmenaviciute@LKTI.LT
Daiva Mikalainytė Maketuotoja Daiva.Mikalainyte@LKTI.LT
Margarita Dautartienė Redaktorė Margarita.Dautartiene@LKTI.LT
Egidijus Miltakis Pardavimų vadybininkas Egidijus.Miltakis@LKTI.LT