Gintaras KABELKA

Humanitarinių mokslų (filosofija) daktaras, mokslo darbuotojas

Gimė 1979 m. Kalvarijoje. 1997–2003 m. studijavo filosofiją Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, įgijo praktinės filosofijos magistro laipsnį. 2004–2008 m. Kultūros, filosofijos ir meno instituto doktorantas, 2008 m. apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją „Lietuvos filosofijos istorijos tyrimų metodologija XX a. antroje pusėje“ (mokslinis vadovas – prof. habil. dr. R. Plečkaitis). 2003–2010 m. Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto Filosofijos, teologijos ir filologijos redakcijos vyresnysis mokslinis redaktorius (nuo 2008 m. antraeilės pareigos). Nuo 2008 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto (iki 2010 m. Kultūros, filosofijos ir meno institutas) Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus mokslo darbuotojas. 2009–2015 m. dėstė Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetuose. 2011–2012 m. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos istorijos ir logikos katedros mokslininkas stažuotojas (podoktorantūros stažuotė, vadovas prof. Z. Norkus). 2012 m. stažavo Tartu universitete (Estija) ir Latvijos universitete Rygoje. 2013–2018 Latvijos Mokslo tarybos užsienio ekspertas (filosofija).

ORCID: 0000-0002-5307-595X

Mokslinių tyrimų sritys: XX a. Lietuvos filosofijos istorija, filosofijos istoriografijos metodologija, filosofijos sociologija, marksistinė filosofija.

El. paštas: kabelkag@gmail.com

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS:

Monografijos:

  • Kabelka, Gintaras, Lietuvos filosofijos istoriografija, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, 272 p., ISBN 978-9955-868-86-6.

Sudarytos knygos:

  • Kabelka, Gintaras (sudarytojas), Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai: T. 4: Sovietinis laikotarpis (1945–1989 m.), Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, 560 p., ISBN 978-6098-231-09-0.

Straipsniai, knygų skyriai:

Dalyvavimas mokslinių tyrimų projektuose:

Projektas „Romano Bytauto Raštų leidyba”, sutarties nr. P-LIP-22-56, Lietuvos mokslo taryba, 2022 04 01 – 2022 12 31 (projekto vadovas).

Projektas „Lietuvos filosofijos šaltiniai. IV t.: sovietinis laikotarpis”, sutarties nr. LIP-084/2016, Lietuvos mokslo taryba, 2016–2018 (projekto vadovas ir tyrėjas).

Projektas „Lietuvos filosofijos istoriografija”, sutarties nr. LIP-115/2016, Lietuvos mokslo taryba, 2016 (projekto vadovas).

Projektas „Socialinių ir humanitarinių mokslų žurnalų skaitmeninimas ir prieigos prie duomenų sukūrimas“, sutarties nr. LIT-14132, Lietuvos mokslo taryba, 2014–2015 (vienas tyrėjų).