Audronė ŽUKAUSKAITĖ

Dr. Audronė ŽUKAUSKAITĖ

Yra Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja (nuo 2011 metų) ir Lietuvos filosofų draugijos prezidentė (nuo 2013 metų). Išleido monografijas Nuo biopolitikos iki biofilosofijos (Kitos knygos, 2016) ir Gilles’io Deleuze’o ir Felixo Guattari filosofija: daugialypumo logika (Baltos lankos, 2011). Taip pat kartu su S. E. Wilmer sudarė leidinius: Interrogating Antigone in Postmodern Philosophy and Criticism (Oxford: Oxford University Press, 2010); Deleuze and Beckett (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015) ir Resisting Biopolitics: Philosophical, Political and Performative Strategies (New York, London: Routledge, 2016, 2018).

Apginta disertacija

1997.10.30. VU Filosofijos fakultete apginta disertacija tema „Subjektyvumo metafizikos krizė: M. Heideggeris, E. Levinas, J. Derrida”.

Tyrimų kryptys: šiuolaikinė filosofija, naujasis materializmas, biopolitika, posthumanimas, Deleuze, Guattari.

El. paštas: zukauskaite.audrone@gmail.com

RINKTINĖS PUBLIKACIJOS:

Monografijos:

Žukauskaitė, Audronė, Nuo biopolitikos iki biofilosofijos, Vilnius: Kitos knygos, 2016, 310 p., ISBN 9786094272455.

Žukauskaitė Audronė, Gilles’io Deleuze’o ir Felixo Guattari filosofija: daugialypumo logika. Vilnius: Baltos lankos, 2011, 268 p., ISBN 9789955235057.

Sudarytos knygos:

S. E. Wilmer, Audronė Žukauskaitė (eds), Resisting Biopolitics: Philosophical, Political and Performative Strategies, New York: Routledge, 2016, 2018, 306 p., ISBN 9781138789487.

S. E. Wilmer, Audronė Žukauskaitė (eds), Deleuze and Beckett, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015, 253 p., ISBN 9781137481139.

S. E. Wilmer, Audronė Žukauskaitė (eds). Interrogating Antigone in Postmodern Philosophy and Criticism. Oxford: Oxford University Press, 2010, 444 p., ISBN 9780199559213.

Straipsniai, knygų skyriai:

Žukauskaitė, Audronė, Multiplicity as a Life: Deleuze, Ruyer, Simondon, Deleuze and the Art of Multiplicities, eds. R. Predzpelski and S. E. Wilmer, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020 (planuojama išleisti 2020-09).

Žukauskaitė, Audronė, Producing ‘bare life’ in the Anthropo-scene, Nordic Theatre Studies, Vol. 32, No. 2, 2020 (planuojama išleisti 2020-04), ISSN 2002-3898 (online), ISSN 0904-6380 (print).

Žukauskaitė, Audronė, Interspecies Sonification: Deleuze, Ruyer, and Bioart, Aberrant Nuptials: Deleuze and Artistic Research, eds. Paulo de Assis and Paolo Giudici. Leuven: Leuven University Press, 2019, p. 421-428, ISBN-10: 9462702020, ISBN-13: 978-9462702028.

Žukauskaitė, Audronė, Hybrids, Chimeras, Aberrant Nuptials: New Modes of Cohabitation in Bioart, Nordic Theatre Studies, Vol. 31, No. 1, 2019, p. 22–37, ISSN 2002-3898 (online), ISSN 0904-6380 (print). – https://tidsskrift.dk/nts/article/view/113000/161687, https://doi.org/10.7146/nts.v31i1.113000

Žukauskaitė, Audronė, Nuogos gyvybės produkavimas antropoceno scenoje, Athena: filosofijos studijos, Nr. 14, sudaryt. Audronė Žukauskaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 63–78, ISSN 1822-5047, e-ISSN 2538–7294. – https://www.athena.lt/files/pdf/14/Athene_C_197.pdf

Žukauskaitė, Audronė, The Deleuzian Notion of Becoming-Imperceptible and Postfeminist Strategies, Deleuze and the Schizoanalysis of Feminism, eds. Jane Sholtz and Cheri Lynne Carr, London, New York: Bloomsbury Academic, 2019, p. 41–55, ISBN 9781350080423.

Žukauskaitė, Audronė, Deleuze, Ruyer, and Musical Morphogenesis, Of Essence and Context: Between Music and Philosophy, Eds. Rūta Stanevičiūtė, Nick Zangwill, Rima Pavilionienė. Cham, Switzerland: Springer, 2019, p. 97–108, ISBN 9783030144715.

Žukauskaitė, Audronė, Imuniteto samprata Jacques’o Derrida ir Roberto Esposito filosofijoje, Athena: filosofijos studijos, Nr. 13, sudaryt. D. Petrina, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018, p. 81–95, ISSN 1822-5047, e-ISSN 2538–7294. – https://www.athena.lt/files/pdf/13/III-1.pdf

Žukauskaitė, Audronė, Contemporary Feminist Art: Between Identity and Becoming-Imperceptible, Magma: Body and Words in Italian and Lithuanian Woman’s Art from 1965 to the Present, eds. Benedetta Carpi De Resmini and Laima Kreivyte. Macerata: Quodlibet, 2018, p. 123-143, ISBN 9788822901569.

Žukauskaitė, Audronė, G. Simondon’o ontogenezės teorija: tarp organizmo ir techninio objekto, Problemos: mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, T. 94, 2013, p. 84–98, ISSN 1392-1126, e-ISSN 2424-6158. – https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/11976/10580, https://doi.org/10.15388/Problemos.0.0.11992

Žukauskaitė, Audronė, Deleuze, Simondon, and Beckett: From Being to Becoming, The Dark Precursor: Deleuze and Artistic Research, eds. Paulo de Assis and Paolo Giudici. Leuven: Leuven University Press, 2017, pp. 272 – 278 (Orpheus Institute Series). – DOI:  10.2307/j.ctt21c4rxx.25

Žukauskaitė, Audronė, Gyvūniškoji negalia: gyvūno klausimas Jacques’o Derrida filosofijoje, Athena: filosofijos studijos, Nr. 11, sudaryt. A. Žukauskaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, p. 141–155, ISSN 1822-5047, e-ISSN 2538–7294. – https://www.athena.lt/files/pdf/11/II-3.pdf

Žukauskaitė, Audronė, Immunity and Contagion as Two Modes of Biopolitics, Subjectivity, 2017, pp. 1–15, ISSN 1755-6341 (print), ISSN 1755-635X (online). – http://link.springer.com/article/10.1057/s41286-017-0028-8

Žukauskaitė, Audronė, From Biopolitics to Biophilosophy, or the Vanishing Subject of Biopolitics, Resisting Biopolitics: Philosophical, Political and Performative Strategies, eds. S. E. Wilmer and A. Žukauskaitė, New York: Routledge, 2016, p. 74–91, ISBN 9781138789487.

Žukauskaitė, Audronė, Nomadic Performativity and the Immanent Ethics of Life, Nordic Theatre Studies, Vol. 27(1), 2015, p. 10–21, ISSN 0904-6380. – https://tidsskrift.dk/nts/article/view/24235

Žukauskaitė, Audronė, Deleuze and Beckett Towards Becoming-Imperceptible, Deleuze and Beckett, eds. S. E. Wilmer and Audronė Žukauskaitė, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015, p. 60–77, ISBN 9781137481139.

Žukauskaitė, Audronė, Kas yra biopolitikos subjektas? Filosofija, humanizmas, gyvūniškumas, Problemos: mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, T. 86, 2014, p. 7–22, ISSN 1392-1126, e-ISSN 2424-6158. – https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/3959/2749, https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.3959

Žukauskaitė, Audronė, Intensive Multiplicities in “A Thousand Plateaus”, Understanding Deleuze, Understanding Modernism, eds. Paul Ardoin, S. E. Gontarski, Laci Mattison, New York, London: Bloomsbury, 2014, p. 75–89, ISBN 9781623563493.

Žukauskaitė, Audronė, The Schizoanalysis of Gilles Deleuze and Felix Guattari, or the Political between Schizophrenia and Paranoia, Nationalism and the Body Politic: Psychoanalysis and the Rise of Ethnocntrism and Xenophobia, ed. Lene Auestad, London: Karnac Books, 2014, p. 109–125, ISBN 9781780491028.

Žukauskaitė, Audronė, The Post-subjective Body, Or Deleuze and Guattari Meet Romeo Castellucci, Performance, Identity, and the Neo-Political Subject,  Eds. Matthew Causey and Fintan Walsh, London, New York: Routledge, 2013, p. 101–116, ISBN 9780415509657.

Žukauskaitė, Audronė, Politics of Imperceptibility: Philosophy, Post-Feminism, and New Media Arts, Baltic Screen Media Review, Vol. 1, 2013, p. 66–79, ISBN-10: 1780491026, ISBN-13: 978 1780491028. – http://publications.tlu.ee/index.php/bsmr/article/view/152

Žukauskaitė, Audronė, Nuo biopolitikos prie biofilosofijos: M. Foucault, G. Agambenas, G. Deleuze’as, Problemos: mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, T. 84, 2013, p. 84–98, ISSN 1392-1126, e-ISSN 2424-6158. –  https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1776/1049, https://doi.org/10.15388/Problemos.2013.0.1776

Žukauskaitė, Audronė, Potentiality as a Life: Deleuze, Agamben, Beckett, Deleuze Studies, Vol. 6, No. 4, 2012, p. 628–637, ISSN 2398-9777 (print), ISSN 2398-9785 (online). – https://www.euppublishing.com/doi/abs/10.3366/dls.2012.0088

Žukauskaitė, Audronė, Ethics between Particularity and Universality, Deleuze and Ethics, Eds. Nathan Jun and Daniel W. Smith, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, p. 188–206, ISBN-13: 978-074864116, ISBN-10: 0748641165.

Žukauskaitė, Audronė, Biopolitics: Antigone’s Claim, Interrogating Antigone in Postmodern Philosophy and Criticism, eds. S. E. Wilmer and Audronė Žukauskaitė, Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 67–81, ISBN 9780199559213.

Dalyvavimas mokslinių tyrimų projektuose:

Projektas „Posthumanistinės teorijos: objektai, problemos, ir metodologijos“ , LMT, 2017–2020 (pagrindinė tyrėja).

Projektas „Imanencijos etika šiuolaikinėje filosofijoje“, LMT, 2012–1014 (pagrindinė tyrėja).

Projektas „Gilles’io Deleuze’o filosofija šiuolaikinio meno ir politikos kontekste“, LMT, 2010–2011 (pagrindinė tyrėja).