Aivaras STEPUKONIS

1991 m. Juozo Gruodžio konservatorijoje baigė klarneto specialybę, 1995 m. Stiubenvilio pranciškonų universitete (Ohajas, JAV) – teologijos ir filosofijos bakalauro studijas; 1997 m. tarptautinėje filosofijos akademijoje Lichtenšteino kunigaikštystėje baigė filosofijos magistro studijas; 2005 m. Vytauto Didžiojo universitete bei Kultūros, filosofijos ir meno institute (vėliau Lietuvos kultūros tyrimų institutas – LKTI) apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties disertaciją „Pasaulinės filosofijos“ idėjų kritika: filosofiniai ir istoriografiniai projektai Honolulu komparatyvizmo sąjūdyje. Stažavosi Žmogaus mokslų institute (Austrija, Italija, 2004) ir Havajų universiteto Filosofijos katedroje (JAV, 2007). 2005–2006 m. LKTI jaunesnysis mokslo darbuotojas, 2006–2008 m. mokslo darbuotojas, nuo 2008 m. vyresnysis mokslo darbuotojas; nuo 2015 m. elektroninių mokslo sklaidos vartų „@eitis“ bendrasis redaktorius. Išleido monografiją Pavergto mąstymo problema: Maxas Scheleris ir žinojimo sociologijos ištakos (2005); sudarė mokslo leidinius Tautinės mažumos Lietuvoje: virsmai ir atmintys (2014) ir Tautos beieškant: tarp ontologijos ir ideologijos (2016); šalies ir užsienio leidiniuose paskelbė per 70 akademinių bei mokslo populiarinimo straipsnių; iš anglų ir vokiečių kalbų išvertė 4 knygas bei 4 straipsnius. Mokslinių tyrimų sritys: epistemologija, hermeneutika, žinojimo sociologija, tarpkultūriniai tyrimai, lyginamoji filosofija, lyginamoji idėjų istoriografija, globalistika.

Studijos

Lietuvių tauta: lemtingi klausimai pasitinkant ateitį, @eitis (lt), 2018, t. 1 044, ISSN 2424-421X.

Sudaryti leidiniai

Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves, @eitis (lt), 2018, t. 772, ISBN 978-609-95858-1-9, ISSN 2424-421X.

Straipsniai

Aivaras Stepukonis, „Europos Sąjungos–Jungtinių Amerikos Valstijų santykiai XX–XXI amžių sandūroje: Vakarų civilizacinio fragmentavimosi dilemos“ | Aivaras Stepukonis (sud.), Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves, @eitis (lt), 2018, t. 772, nr. 106–113, ISSN 2424-421X.

Between the East and the West: The Comparative Cultural Aspects of Max Scheler’s Sociology of Knowledge = Tarp Rytų ir Vakarų: lyginamieji kultūrologiniai Maxo Schelerio žinojimo sociologijos bruožai, Sovijus, 2018, t. 6, nr. 1, p. 50–67, ISSN 2351-4728.

Universalizing Human Rights in the Global Age: UN Documents on the Abolition of Slavery = Žmogaus teisių visuotinimas globaliajame amžiuje: JT dokumentai dėl vergovės panaikinimo, Logos, 2018, nr. 96, p. 98–108, ISSN 0868-7692.

An Ontology for the Perplexed: A Critique of the Ontological Aspects of Roman Ingarden’s Literary Work of Art, Sovijus, 2019, t. 7, nr. 1, p. 87–109, ISSN 2351-471X.

David Hume on Two Different Species of Philosophy: Intersecting Epistemological and Psychological Approaches, Logos, 2019, nr. 99, p. 13–19, ISSN 0868-7692.

Edmund Husserl on the Conditions of the Possibility of Theoretical Knowledge: A Philosophical Exegesis, Sovijus, 2019, t. 7, nr. 2, p. 63–79, ISSN 2351-471X.

The Epistemic Function of the Forms of Intuition in Immanuel Kant’s Critique of Pure Reason, Logos, 2020, nr. 102, p. 29–35, ISSN 0868-7692.