Rasa VASINAUSKAITĖ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7443-4149
https://www.researchgate.net/profile/Rasa-Vasinauskaite/publications
https://vilnius.academia.edu/RasaVasinauskait%C4%97
Humanitarinių mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Gimė 1966 m. Pasvalyje. 1992 m. baigė Leningrado teatro, muzikos ir kinematografijos institutą (dab. Sankt Peterburgo valstybinė teatro meno akademija), teatrologijos specialybę. 2002 m. Kultūros, filosofijos ir meno institute apgynė daktaro disertaciją „Kaukė bei jos įtaka XX a. teatrui ir vaidybos sistemoms“ (menotyra, teatrologija). Nuo 1998 m. KFMI Teatrologijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja, nuo 2004 m. – mokslo darbuotoja, nuo 2010 m.– Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, nuo 2013 m. – LKTI Muzikos ir teatro istorijos skyriaus vadovė. 1994–2010 m. kultūros savaitraščio „7 meno dienos“ teatro skyriaus redaktorė. Nuo 2009 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, nuo 2019 m. – profesorė. Tęstinio recenzuojamo mokslo žurnalo „Menotyra“ redakcinės kolegijos narė (nuo 2022 m. – red. kolegijos pirmininkė), tęstinio mokslo žurnalo „Lietuvos kultūros tyrimai“ (nuo 2021 m. – „Sphairos. Kultūros ir medijų studijos“) redaktorių kolegijos narė. Tarptautinės teatro kritikų asociacijos, Scenos meno kritikų asociacijos narė.

Mokslinių tyrimų sritys: teatro istorija ir teorija, teatro semiotika, teatro sociologija, aktualios teatro režisūros problemos, šiuolaikinės teatrologijos metodai.

El. paštas: vasinauskaite@yahoo.fr

Svarbiausi mokslo darbai

Monografijos

Vasinauskaitė, Rasa. Lietuvių teatro kritika 1920–1980 m. Vilnius: LKTI, 2022. (rengiama spaudai).

Vasinauskaitė, Rasa. Laikinumo teatras. Lietuvių režisūros pokyčiai 1990–2001 metais. Vilnius: LKTI, 2010. P. 415. ISBN 978-9955-968-27-9

Knygų / kolektyvinių monografijų skyriai

Vasinauskaitė, Rasa. “What Is Hecuba to Him or He to Hecuba?” or the Theatre of Oskaras Koršunovas (1); Eimuntas Nekrošius: The Poetics of Paradise and Hell (2). 20 Ground-Breaking Directors of Eastern Europe. 30 Years After the Fall of the Iron Curtain. Editors Kalina Stefanova, Marvin Carlson. New York: Palgrave Macmillan, 2021, p. 85–96, 147–158. ISBN 978-3-030-52934-5, ISBN 978-3-030-52935-2

Vasinauskaitė, Rasa. Classics on the Soviet Lithuanian Stage: The case of Juozas Miltinis’ Teatre. Classics and Communism in Theatre. Graeco-Roman Antiquity on the Communist Stage. Ed. by David Movrin and Elżbieta Olechowska. Warsawa-Ljubljana: University of Ljubljana-Faculty of Arts, Wydawnictwo DiG, Wydzial Artes Liberales, 2019, p. 99–120. ISBN 978-83-286-0062-1, ISBN 978-961-06-0209-5

Rasa Vasinauskaitė, The Theatre as Conflict or the Multifaceted Stage World of Jonas Vaitkus. Contemporary Lithuanian Theatre. Names and Performances (ed. by Ramunė Marcinkevičiūtė, Ramunė Balevičiūtė). Vilnius: Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras, Tyto Alba, 2019, p. 23–64. ISBN 978-609-466-394-9

Šabasevičienė, Daiva; Vasinauskaitė, Rasa. Muzika kaip jausmų teatras. Muzika kaip teatras. Kompozitorius Faustas Latėnas (sudaryt. ir įvadinio straipsnio autorės D. Šabasevičienė, R. Vasinauskaitė). Vilnius: R. Paknio leidykla, 2015, p. 37–79. P. 276. Index p. 251–276. ISBN 978-9955-736-64-6

Vasinauskaitė, Rasa. Subjekto krizė: meninė individualybė ieško herojaus (I); Autorinės režisūros fenomenas: scena kaip heterotopija (II). Staniškytė, Jurgita; Vasinauskaitė, Rasa; Klivis, Edgaras; Petrikas, Martynas. Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis. Vilnius: VDAL, 2014, p. 179–214, p. 287–330. ISBN 978-609-447-120-9

Vasinauskaitė, Rasa. Valstybinis jaunimo teatras. Lietuvių teatro istorija. Ketvirtoji knyga. 1980–1990 (sudaryt. I. Aleksaitė). Vilnius: KFMI, 2009, p. 96–165. ISBN 978-9955-868-18-7

Vasinauskaitė, Rasa. Resurgence and Independence (from 1989). Lithuanian theater (ed. by G. Aleknonis, H. Šabasevičius). Vilnius: KFMI, 2009, p. 158–181. ISBN 978-9955-868-13-2

Vasinauskaitė, Rasa. Lietuvių dramos teatras po 1990 metų. Lietuvos teatras: trumpa istorija (sudaryt. R. Vasinauskaitė). Vilnius: KFMI, 2009, p. 185–217. ISBN 978-9955-868-21-7

Vasinauskaitė, Rasa. Lietuvas režija (1990–2005). Teātra režija Baltija. Riga, Jumava: Makslinieciskais noformējums, 2006, p. 527–551. LV ISBN 9984-38-114-5

Vasinauskaitė, Rasa. Perkūros laikas. Identiteto paieškos J. Vaitkaus ir O. Koršunovo spektakliuose. Pažymėtos teritorijos (sudaryt. Rūta Goštautienė, Lolita Jablonskienė). Vilnius: Tyto alba, 2005, p. 192–212. ISBN 9986-16-410-9

Vasinauskaitė, Rasa. Valstybinis jaunimo teatras. Lietuvių teatro istorija. Trečioji knyga 1970–1980 (sudaryt. I. Aleksaitė). Vilnius: KFMI, 2006, p. 88–146. ISBN 978-9986-638-79-7

Vasinauskaitė, Rasa. Valstybės teatro Klaipėdos skyrius. Lietuvių teatro istorija. Antroji knyga 1935–1940 (sudaryt. I. Aleksaitė), Vilnius: KFMI, 2002, p. 82–131. ISBN 9986-638-25-9

Vasinauskaitė, Rasa. Konstantino Glinskio, Antano Sutkaus, Boriso Dauguviečio režisūros bruožai. Lietuvių teatro istorija. Pirmoji knyga. 1929–1935 (sudaryt. A. Girdzijauskaitė). Vilnius: Kultūros ir meno institutas, 2000, p. 178–205. ISBN 9986-638-16-X

Sudaryti mokslo straipsnių rinkiniai

Muzika ir teatras: istoriniai kontekstai / šiuolaikinės interpretacijos (sudaryt. R. Vasinauskaitė). Vilnius: LKTI, 2022. P. 217. ISBN 978-609-8231-50-2

Ars et Praxis (sudaryt. R. Vasinauskaitė). Vilnius: LMTA, 2019, VIII. P. 241. ISSN 2351-4744

Lietuvos kultūros tyrimai 8. Recepcijos menas (sudaryt. R. Repšienė, R. Vasinauskaitė). Vilnius: LKTI, 2016, 8. P. 184. ISSN 2029-8560

Lietuvos teatras: trumpa istorija (sudaryt. R. Vasinauskaitė). Vilnius: KFMI, 2009. P. 240. ISBN 978-9955-868-21-7

Kultūrologija 15. Asmenybė: menas, istorija, dabartis (sudaryt. R. Vasinauskaitė). Vilnius: KFMI, 2007. P. 423. ISBN 978-9955-868-01-9

Mokslo straipsniai

Vasinauskaitė, Rasa. Lietuvių teatro kritika [vėlyvuoju] sovietmečiu: nuo ideologinių – prie estetinių gairių. Menotyra. 2021, T. 28, Nr. 1–2, p. 66–82. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Kritika kaip ideologija. Tautinio teatro problema 1931–1933 m. Menotyra. 2020, T. 27, Nr. 2, p. 125–138. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Lietuvos [nacionalinis] teatras: postkolonijinis žvilgsnis. Menotyra. 2019, T. 26, Nr. 2, p. 49–63. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Kritika kaip teatro dokumentas. Balio Sruogos atvejis. Lietuvos teatro amžius (sudaryt. D. Šabasevičienė). Vilnius: „Krantų“ redakcija, Scenos meno kritikų asociacija, 2019, p. 46–57. ISBN 978-9955-857-28-0

Vasinauskaitė, Rasa. Lietuvių teatro kritika sovietmečiu: diskursų laisvė ir nelaisvė. Menotyra. 2018, T. 25, Nr. 2, p. 143–159. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Lietuvių teatras ir spauda 1920–1929 metais. Kritikos (savi)legitimacija. Menotyra. 2017, T. 24, Nr. 2, p. 79–96. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Lietuvių teatrologijos pradmenys: Balys Sruoga skaito Maxą Herrmanną. Ars et praxis. Vilnius: LMTA, 2017, V, p. 11–25. ISSN 2351-4744

Vasinauskaitė, Rasa. „Hamletas“ – (de)konstrukcija. Lietuviškas Michailo Čechovo spektaklis ir jo recepcija 1932–1933 m. Menotyra. 2016, T. 23, Nr. 2, p. 73–86. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Metaforų teatro pabaiga. Naujasis sceninis realizmas: kūnas ir vaizdas. Menotyra. 2015, T. 22, Nr. 2, p. 97–111. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Avangardinis vs postmodernus teatras: nuo teatrališkumo prie performatyvumo. Menotyra. 2014, T. 21, Nr. 2, p. 125–136. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Acting After Acting: The Arguments of the Systems. Acting Reconsidered: New Approaches to Actor’s Work. A Collection of Scientific Articles. Vilnius: LMTA, 2014, p. 28–37. ISBN 978-609-8071-20-7

Vasinauskaitė, Rasa. Naratyvinės strategijos šiuolaikiniame Lietuvos teatre. Epizacijos / rapsodizacijos technika. Menotyra. 2013, T. 20, Nr. 2, p. 95–108. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Scenos fenomenologija. E. Nekrošius skaito K. Donelaitį ir Dante. Lietuvos kultūros tyrimai 3. Asmenybės, Lytys, Bendruomenės. Vilnius: LKTI, 2012, p. 14–28. ISSN 2029-8560

Vasinauskaitė, Rasa. The Need of the Theatre for Theatre. Theatre beyond the Theatre. Polska sekcja AICT/ IATC, Warszawa: Skorpion, 2012, p. 116–121. ISBN 978-83-86466-75-8

Vasinauskaitė, Rasa. (Anti)ideologija: politinio teatro formos šiuolaikinėje scenoje. Menotyra. 2012, T. 19, Nr. 2, p. 122–131. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Innego teatru nie ma [There is no Other Theatre]. Dialog. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej. Warszawa: Dialog, 2011, Nr. 6 (655), p. 102–109. PL ISSN 0012-2141

Vasinauskaitė, Rasa. Sceninė herojaus kaita lietuvių teatre po 1990-ųjų: Rimo Tumino „Edipas karalius“. Menotyra. 2010, t. 17, Nr. 2, p. 150–159. ISSN 1392-1002

Šaltinių publikacijos

Eimunto Nekrošiaus teatras. Pokalbiai, recenzijos, straipsniai / 1991–2010 (sudaryt. R. Vasinauskaitė). Vilnius: LKTI, 2012. P. 320. Index. ISBN 978-9955-868-47-7

Zola, Émile. Natūralizmas teatre: teorijos ir pavyzdžiai (vertimas iš prancūzų k. ir komentarai R. Vasinauskaitės). Vilnius: Apostrofa/TKIEC, 2008. P. 168. Index. ISBN 978-9955-605-42-3

Deleuze, Giles. Vienu manifestu mažiau [Un manifeste de moins / One Manifesto Less] (vertimas iš prancūzų k. ir komentarai R. Vasinauskaitės). Baltos lankos. Tekstai ir interpretacijos. Vilnius: Baltos lankos, 2006, Nr. 21/22, p. 283–305. ISSN 1392-0189