Rasa VASINAUSKAITĖ

Humanitarinių mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Gimė 1966 m. Pasvalyje. 1992 m. baigė Leningrado teatro, muzikos ir kinematografijos institutą (dab. Sankt Peterburgo valstybinė teatro meno akademija), teatrologijos specialybę. 2002 m. Kultūros, filosofijos ir meno institute apgynė daktaro disertaciją „Kaukė bei jos įtaka XX a. teatrui ir vaidybos sistemoms“ (menotyra, teatrologija). Nuo 1998 m. KFMI Teatrologijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja, nuo 2004 – mokslo darbuotoja, nuo 2010 – Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, nuo 2013 – LKTI Muzikos ir teatro istorijos skyriaus vadovė. 1994–2010 kultūros savaitraščio „7 meno dienos“ teatro skyriaus redaktorė. Nuo 2009 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, nuo 2014 – profesorė.  Mokslo žurnalo (LKTI, LMT) „Menotyra“ redakcinės kolegijos narė, tęstinio mokslo žurnalo „Lietuvos kultūros tyrimai“ (LKTI) redaktorių kolegijos narė. Tarptautinės teatro kritikų asociacijos, Scenos meno kritikų asociacijos narė.

Mokslinių tyrimų sritys: teatro istorija ir teorija, teatro semiotika, teatro sociologija, aktualios teatro režisūros problemos, šiuolaikinės teatrologijos metodai.

El. paštas: vasinauskaite@yahoo.fr

Svarbiausi mokslo darbai

Monografijos

Vasinauskaitė, Rasa. Laikinumo teatras. Lietuvių režisūros pokyčiai 1990 – 2001 metais. Vilnius: LKTI, 2010. 416 p. Iliustr., santr. angl. k., bibliogr.: p. 390 – 400, spektaklių ir asmenvardžių r-klės: p. 401 – 415. ISBN 978-9955-868-27-9

Skyriai kolektyvinėse monografijose

Rasa Vasinauskaitė, Classics on the Soviet Lithuanian Stage: The case of Juozas Miltinis’ Teatre, Classics and Communism in Theatre. Graeco-Roman Antiquity on the Communist Stage, ed by David Movrin and Elżbieta Olechowska, Warsaw-Ljubljana: University of Ljubljana-Faculty of Arts, Wydawnictwo DiG, Wydzial Artes Liberales, 2019, p. 99–120. ISBN 978-83-286-0062-1, ISBN 978-961-06-0209-5

Rasa Vasinauskaitė, The Theatre as Conflict or the Multifaceted Stage World of Jonas Vaitkus, Contemporary Lithuanian Theatre. Names and Performances, ed. by Ramunė Marcinkevičiūtė and Ramunė Balevičiūtė, Vilnius: Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras, Tyto Alba, 2019, p. 23–64. ISBN 978-609-466-394-9

Vasinauskaitė, Rasa. Subjekto krizė: meninė individualybė ieško herojaus; Autorinės režisūros fenomenas: scena kaip heterotopija. Staniškytė, Jurgita, Vasinauskaitė, Rasa, Klivis, Edgaras, Petrikas, Martynas. Postsovietinis Lietuvos teatras: istorija, tapatybė, atmintis, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014, p. 197–198; 271 – 310. ISBN 978-609-447-120-9

Vasinauskaitė, Rasa. Valstybinis jaunimo teatras, Lietuvių teatro istorija. Ketvirtoji knyga 1980 – 1990 (sudaryt. I. Aleksaitė), Vilnius: KFMI, 2009, p. 96–165. ISBN 978-9955-868-18-7

Vasinauskaitė, Rasa. Valstybinis jaunimo teatras, Lietuvių teatro istorija. Ketvirtoji knyga 1980 – 1990 (sudaryt. I. Aleksaitė), Vilnius: KFMI, 2009, p. 96–165. ISBN 978-9955-868-18-7

Vasinauskaitė, Rasa. Valstybinis jaunimo teatras, Lietuvių teatro istorija. Trečioji knyga 1970–1980 (sudaryt. I. Aleksaitė). Vilnius: KFMI, 2006, p. 88 – 146. ISBN 978-9986-638-79-7

Vasinauskaitė, Rasa. Valstybės teatro Klaipėdos skyrius, Lietuvių teatro istorija. Antroji knyga 1935–1940 (sudaryt. I. Aleksaitė), Vilnius: KFMI, 2002, p. 82–131. ISBN 9986-638-25-9

Vasinauskaitė, Rasa. K. Glinskio, A. Sutkaus, B. Dauguviečio režisūros bruožai, Lietuvių teatro istorija. Pirmoji knyga 1929 –1935 (sudaryt. A. Girdzijauskaitė), Vilnius: Gervelė, 2000, p. 178–205. ISBN 9989-638-16-X (I knyga), ISBN 9986-638-17-8 (bendras)

Sudarytieji mokslo darbai

Eimunto Nekrošiaus teatras: pokalbiai, recenzijos, straipsniai (sudaryt. Rasa Vasinauskaitė), Vilnius: KFMI, 2012. 320 p.: iliustr., santr. angl.k. – bibliogr.: p. 304–311, asmenvardžių r-klė: p. 314 – 319. ISBN 978-9955-868-47-7

Lietuvos teatras: trumpa istorija (straipsnių rinkinys, sudaryt. R. Vasinauskaitė), Vilnius: KFMI, 2009. 240 p.: iliustr. ISBN 978-9955-868-21-7

Kultūrologija 15. Asmenybė: menas, istorija, dabartis (Straipsnių rinkinys, sudaryt. R. Vasinauskaitė), Vilnius: KFMI, 2007. 423 p. Iliustr., santr. angl. k. p.: 469–492. ISSN 1822-2242, ISBN 978-9955-868-01-9

Mokslo straipsniai

Vasinauskaitė, Rasa. Kritika kaip ideologija. Tautinio teatro problema 1931–1933 m., Menotyra, 2020, T. 27, Nr. 2, p. 125–138. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Balys Sruoga apie Kirpą Petrauską: tautinės sceninės raiškos beieškant, Menotyra, sudaryt. V. Bakutytė, 2019, T. 26, Nr. 3, p. 129–143. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Lietuvos [nacionalinis] teatras: postkolonijinis žvilgsnis, Menotyra, sudaryt. H. Šabasevičius, Vilnius: LMA leidykla, 2019, T. 26, Nr. 2, p. 49–63. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Kritika kaip teatro dokumentas. Balio Sruogos atvejis, Lietuvos teatro amžius. Mokslinės konferencijos „Teatras – Lietuvos istorijos dokumentas“ leidinys, Vilnius: Krantų redakcija, 2019, p. 46–57. ISBN 978-9955-857-28-0

Vasinauskaitė, Rasa. Lietuvių teatro kritika sovietmečiu: diskursų laisvė ir nelaisvė, Menotyra, 2018, T. 25, Nr. 2, p. 143–159. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Lietuvių teatras ir spauda 1920–1929 metais. Kritikos (savi)legitimacija, Menotyra, 2017, T. 24, Nr. 2, p. 79–96. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. „Hamletas“ – (de)konstrukcija. Lietuviškas Michailo Čechovo spektaklis ir jo recepcija 1932–1933 m, Menotyra, 2016, T. 23, Nr. 2, p. 73–86. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Metaforų teatro pabaiga. Naujasis sceninis realizmas: kūnas ir vaizdas, Menotyra, 2015, T. 22, Nr. 2, p. 97–111. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Avangardinis vs postmodernus teatras: nuo teatrališkumo prie performatyvumo, Menotyra, 2014, T. 21, Nr. 2, p. 125–136. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Naratyvinės strategijos šiuolaikiniame Lietuvos teatre. Epizacijos / rapsodizacijos technika. Menotyra, 2013, t. 20, Nr. 2, p. 95 – 108. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Scenos fenomenologija. E. Nekrošius skaito K. Donelaitį ir Dante. Lietuvos kultūros tyrimai 3 (Asmenybės, Lytys, Bendruomenės). Vilnius: LKTI, 2012, p. 14–28. ISSN 2029-8560

Vasinauskaitė, Rasa. (Anti)ideologija: politinio teatro formos šiuolaikinėje scenoje, Menotyra, 2012, t. 19, Nr. 2, p. 122 – 131. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Innego teatru nie ma. Dialog. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej, 2011, Nr. 6 (655), p. 102–109. PL ISSN 0012-2141

Vasinauskaitė, Rasa. Patirčių realizmas: Dalios Tamulevičiūtės teatro pasaulis, Lietuvos kultūros tyrimai 1 (Medija. Politika. Vaizduotė), Vilnius: LKTI, 2011, p. 160 – 168. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-42-2

Vasinauskaitė, Rasa. Autorinė režisūra posovietinėje Lietuvos teatro scenoje, Menotyra, 2011, t. 18, Nr. 2, p. 103–190. ISSN 139-1002

Rasa Vasinauskaitė. Lietuvos teatro (post)modernėjimas, Menotyra, 2010, t. 17, Nr. 2, p. 187–191. ISSN 139-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Sceninė herojaus kaita lietuvių teatre po 1990-ųjų, Menotyra, 2010, t. 17, Nr. 2, p. 150–159. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Perforežisūra: „Hamleto“ atvejis. Kultūrologija 17, Vilnius: KFMI, 2009, p. 181–201. ISSN 1822-2242

Vasinauskaitė, Rasa. Jono Vaitkaus ir Jono Arčikausko „figūrų“ teatras, Menotyra, 2008, t.15, Nr. 4, p. 71 – 80. ISSN 1392-1002

Vasinauskaitė, Rasa. Émile Zola: teatro genijaus belaukiant. Zola, Émile. Natūralizmas teatre. Vilnius: Apostrofa/TKIEC, 2008, p. 128 – 162. ISSN 2029-0640, ISBN 978-9955-605-42-3

Vasinauskaitė, Rasa. Miltinio repeticijos. Teatrologinės interpretacijos bandymas. Menininkas ir Asmenybė. Mokslinės konferencijos, skirtos režisieriaus Juozo Miltinio 100-osioms gimimo metinėms paminėti, medžiaga. Vilnius: Versus aureus, 2008, p. 95 – 107. ISBN 978-9955-34-082-9

Šaltinių publikacijos

Zola, Émile. Natūralizmas teatre: teorijos ir pavyzdžiai (vertimas iš pranc. k. – R. Vasinauskaitė), Vilnius: Apostrofa/TKIEC, 2008. 168 p., paaišk., nuor., pavardžių r-klė p.: 163–166. ISBN 978-9955-605-42-3

Deleuze, Giles. Vienu manifestu mažiau (vertimas iš pranc. k. – R. Vasinauskaitė), Baltos lankos. Tekstai ir interpretacijos, Vilnius: Baltos lankos, 2006, Nr. 21/22, p. 283 – 305. ISSN 1392-0189

Taikomieji tyrimai

Šabasevičienė, Daiva; Vasinauskaitė, Rasa. Muzika kaip jausmų teatras, Muzika kaip teatras. Kompozitorius Faustas Latėnas (sudaryt. ir įvadinio straipsnio autorės D. Šabasevičienė, R. Vasinauskaitė), Vilnius: R. Paknio leidykla, 2015, p. 37–79. – 276 p.: iliustr. Bibliogr. Asmenvardžių r-klė ir faktografija: p. 251–276. ISBN 978-9955-736-64-6

Vasinauskaitė, Rasa. Lietuvių dramos teatras po 1990 metų, Lietuvos teatras: trumpa istorija (straipsnių rinkinys, sudaryt. R. Vasinauskaitė), Vilnius : KFMI, 2009, p. 185–219. ISBN 978-9955-868-21-7

Vasinauskaitė, Rasa. Resurgence and Independence (from 1989), Lithuanian theater (straipsnių rinkinys, sudaryt. G. Aleknonis, H. Šabasevičius). Vilnius: KFMI, 2009, p. 158 – 181. ISBN 978-9955-868-13-2

Kitos publikacijos

Vasinauskaitė, Rasa. Apie tarpukario Lietuvos žydų teatrą, Naujasis židinys-Aidai, 2018, Nr. 3, p. 75–77.

Vasinauskaitė, Rasa. Dramaturgija kaip dialogas, mąstymas, kritika, Teatro žurnalas, 2018, Nr. 11, p. 4–7.