Atgal

Laima SURGAILIENĖ (LAUČKAITĖ)

Humanitarinių mokslų daktarė (h. p.), vyriausioji mokslo darbuotoja
ORCID identifikatorius https://orcid.org/0000-0003-0291-8934
El. paštas: lauckal@yahoo.com

1974–1979 m. studijavo Valstybiniame dailės institute Vilniuje dailės istoriją ir teoriją. 1988 m. Maskvos M. Lomonosovo universitete apgynė disertaciją „Kritinė Aloiso Rieglio estetinių pažiūrų analizė“ (diplomas nostrifikuotas 1993 m.), 2008 m. Kultūros, filosofijos ir meno institute atliko habilitacijos procedūrą. Nuo 1988 m. dirbo Kultūros ir meno institute, 2002 m. reformuotame į Kultūros, filosofijos ir meno institutą (1990–1997 m. mokslinė bendradarbė, 1997–2004 m. vyr. mokslinė bendradarbė, 2004 m. – vyriaus. mokslo darbuotoja), 2008-2018 m. dailės istorijos skyriaus vadovė. 1993–1996 m. dėstė Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedroje. 1991–1992 m. podoktorantūros stažuotė Miuncheno Centriniame dailės istorijos institute. Nuo 2022 žurnalo Meno istorijos studijos vyriausioji redaktorė.

Lietuvos dailininkų sąjungos narė (1986), Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos narė (1991), šios sekcijos prezidentė (1995–1998), Lietuvos dailės istorikų draugijos narė (1994). Vadovavo Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programos projektui „Lietuvos XX a. meninė kultūra karų akivaizdoje“. Jos monografiją „Art in Vilnius 1900–1915“ Association for the Advancement of Baltic Studies (JAV) išrinko geriausia 2008–2009 m. Baltijos šalių humanitarinių ir socialinių mokslų knyga anglų kalba. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė (2015).

Pagrindinės mokslinių interesų sritys: XX a. pradžios Vilniaus dailė ir multikultūrinis meninis gyvenimas, XIX a. pab. – XX a. pr. lietuvių, rusų, vokiečių dailninkų ryšiai, dailės istoriografija, Vilniaus ikonografija, Pirmojo pasaulinio karo metų Lietuvos dailė ir meninis gyvenimas, sovietmečio dailė.

Monografijos:

Leopoldas Surgailis. Tapyba/ Painting, Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2022, ISBN 978-609-447-365-4.

Vilniaus dailė Didžiojo karo metais, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018, ISBN 978-609-8231-03-8.

Rafaelis Chvolesas. Jeruzalės ieškojimas, Vilnius: Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2013, ISBN 978–9955–767–19–0 /Rafael Chwoles. The Search for Jerusalem, Vilnius: Vilna Gaon State Jewish Museum, 2013, ISBN 978–9955–767–20–6/ Rafaël Chwoles. La recherche de Jérusalem, Vilnius: Musée National Juifs de Gaon de Vilna, 2013, ISBN 978–9955–767–21–3.

Art in Vilnius 1900–1915, Vilnius: Baltos lankos, 2008, ISBN 978-9955-23-183-7.

Ekspresionizmo raitelė Mariana Veriovkina, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007, ISBN 978-9986-638-95-7.

Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje, Vilnius: Baltos lankos, 2002, ISBN 9955-429-71-2.

Taikomieji tyrimai:

Hommage donatoriams. Vilniaus paveikslų galerijos pradžia, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2021, ISBN 978-609-426-158-9.

Vilnius. Topophilia. Vilniaus vaizdai iš advokatų kontoros „Ellex Valiūnas“ kolekcijos, Vilnius: Ellex Valiūnas, 2017, ISBN 978-609-95883-2-2.

Vilnius. Topophilia. II tomas, Vilnius: Valiunas Ellex, 2015, ISBN 978-609-95084-7-4.

Vilnius. Topophilia. I tomas, Advokatų kontoros LAWIN meno kolekcija, Vilnius: LAWIN, 2014, ISBN 978-609-95084-6-7.

Pagrindinės mokslinės publikacijos

Paroda „Hommage donatoriams. Vilniaus paveikslų galerijos pradžia”, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, t. 23, 2022, p. 245–249.

The Iconography of Jewish Vilna during the First World War, Colloquia, vol. 48, ed. Radvilė Racėnaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021, p. 113–137, ISSN 1822-3737 https://doi.org/10.51554/Coll.21.48.08

Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz w Wilnie, Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz 18691927, ed. Eliza Ptaszyńska, Suwałki: Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2021, p. 26–44.

Moï Ver: Vilnius Bauhauzo žvilgsniu, Naujasis židinys, 2020, nr.1, p. 59–61.

(Bendraaut. su Giedre Jankevičiūte), Expressionism in Lithuania: from German Artistic Import to National Art, The Routledge Companion to Expressionism in a Transnational Context, ed. Isabel Wünsche, New York, London: Taylor and Francis, 2019, p. 134–157, Print ISBN: 9781138712553, eBook ISBN: 9781315200088.
https://www.routledge.com/The-Routledge-Companion-to-Expressionism-in-a-Transnational-Context/Wunsche/p/book/9781138712553

The Paradoxes of Lithuanian National Romanticism, Muzeja raksti 7, ed. Gundega Cēbere, Riga: Latvijas Nacionãlais mãkslas muzejs, 2019, p. 84–97.

Der Briefwechsel zwischen Manja und Lulu in der Martynas-Mažvydas-Nationalbibliothek in Wilna, Lebensmenschen. Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin, hrsg. von Roman Zieglgänsberger, Annegret Hoberg, Alexander Klar und Matthias Mühling, München, London, New York: Prestel, p. 300–304.

(bendraautorė), Âmes sauvages. Le symbolisme dans les pays baltes, ed. Rodolphe Rapetti, Paris: Musée d‘Orsey, FLAMMARION, 2018, p. 143, 158, 159, 174, 188, 200, 238, 277, 286, 288.

Our Alien Legacy: German Art during World War I in Vilnius, Kunstiteaduslikke Uurimusi /Studies in Art and Architecture (Tallinn), ed. Kristiāna Ābele, 2018, vol. 27/1-3, p. 153–173.

Woman Artists of Marianne Werefkin’s Circle: Sisters or Rivals?  The Case of Vera Abegg-Verevkine, Avant–Garde Critical Studies, vol. 33: Marianne Werefkine and the Artists in her Circle, ed. Tanja Malycheva and Isabel Wünsche, Leiden, Boston: Brill Rodopi, 2017, p. 80–91, ISSN 1387–3008; ISBN 978–90–04–32897–6 (hardbook), ISBN 978–90–04–33314–7 (e–book)

The Heritage of Vilnius in the Eyes of German Art Historians during World War I, Visuelle Geschichtskultur, bd. 16: Apologeten der Vernichtung oder „Kunstschützer“? Kunsthistoriker der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg, hrsg. von Robert Born und Beate Störtkuhl, Köln Weimar Wien: Böhlau Verlag, 2017, p. 141–158.
http://www.boehlau–verlag.com/download/164722/978–3–412–50716–9_OpenAccess.pdf

The House of Creativity in Palanga: A Structured Utopia, Dailės istorijos studijos, t. 8: Community and Utopia: Artist‘s Colonies in Eastern Europe from the Fin–de–Siècle to Socialist Period, ed. Laima Laučkaitė, Marina Dmitrieva, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017, p. 125–141.

Jewish Vilnius in the Works of German Artists, The Art of Identity and Memory: Toward a Cultural History of the Two World Wars in Lithuania, ed. Giedre Jankevičiūtė, Rasutė Žukienė, Boston: Academic Studies Press, 2015, p. 25–54, ISBN 978–1–61811–507–2 (hardback), ISBN 978–1–61811–508–9 (electronic).

Spalvoti Arnoldo Cveigo Vilniaus karoliai, Dailės istorijos studijos, t. 7: Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai, sud. Lina Balaišytė, Erika Grigoravičienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, p. 110–134.

Art at the Opposite Side of the Front: German Artists in Ober Ost in World War I, Muzeja raksti 6, ed. Gundega Cēbere, Riga, Latvijas Nacionãlais mãkslas muzejs, 2015, p. 213–224.

Crossing 'Alien' National Boundaries: on the Research of the Identity of Vilnius Art, Poszukiwanie tożsamości kulturowej w krajach Europy Środkowo–Wschodniej 1919–2009. The search for cultural identity in Central and Eastern Europe 1919–2009, ed. Irena Kossowska, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, p. 119–132.

Vaizdo kontrolė I pasaulinio karo Vilniaus periodikoje: „Zeitung der 10. Armee“ atvejis, Dailės istorijos studijos, t. 6: Vaizdo kontrolė, sud. Erika Grigoravičienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 102–117.

The Image of an Occupied City: Walter Buhe’s Vilnius of the First World War, Dailės istorijos studijos / Art History Studies, t. 5: Art and Artistic Life during the Two World Wars, ed. Giedrė Jankevičiūtė, Laima Laučkaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 102–117.

Art Nouveau in Vilnius, Baltische Seminare, bd.18: Jugendstil im Baltikum, hrsg. von Alexander Knorre, Lüneburg: Verlag Carl–Schirren–Gesellschaft e. V., 2012, p. 223–248.

Žydo stereotipas XX a. pradžios Vilniaus žurnalinėje grafikoje. Vilniaus kultūrinis gyvenimas. Tautų polilogas 1900–1945, sud. Alma Lapinskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 43–54.

Medinė Druskininkų architektūra XX a. pradžios kurorto fone, Andrius Surgailis: Mediniai Druskininkai, Vilnius: Versus aureus, 2011, p. 6–21.

Nacionalinės dailės istorijos rašymas: XX a. I pusės strategijos, Meno istorija ir kritika, Nr. 7: Meno istorijos riboženkliai, sud. Nijolė Lukšionytė, Aušrinė Kulvietytė-Slavinskienė, 2011, p. 89–96.

M. K. Čiurlionis, V. Kandinskis ir M. Veriovkina S. Makovskio salone Peterburge 1909 metais, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 59: Meno idėjų migracija XX a. pradžioje: M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryba, sud. Rasutė Žukienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p. 73–90.

I legami di Marianne Verëvkina con i pittori russi / Связи Мариамны Веревкиной с русскими художниками, Artisti Russi in Swizzera. Marianne Werefkin/ Художники русского зарубежия. Марианна Веревкина. Firenze: Alias, 2010, p. 42–63.

Writing Art History of the City: from Nationalism to Multi–Culturalism, Kunstiteaduslikke Uurimusi /Studies in Art and Architecture (Tallinn), 2010, nr. 19/3–4, p. 71–85. Duomenų bazėse: CEEOL, Ulrich’s Periodical Directory, H.W. Wilson’s Art Full Text, EBSCO ARTbibliographies Modern.

The Little Journals in Lithuania: from “Tygodnik Wileński” to “Vairas”, Centropa /A Journal of Central European Architecture and Related Arts (New York), 2010 September, Vol. 10, nr. 3, p. 321–230. Duomenų bazėse: Historical Abstracts, Avery Periodicals Index, H.G. Wilson.

Lebensfrohes München. Freizeit und Vergnügungen russischer Künstler zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Веселый Мюнхен. Досуг и развлечения русских художников в начале ХХ века, Das russische München. Русский Мюнхен, München: MIR, 2010, p. 82–97.

Vilniaus miesto ikonos gimimas, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 54: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai, sud. Rūta Janonienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 155–174.

Neu Entdeckte Korrespondenz von Alexej von Jawlensky, Reihe Bild und Wissenschaft. Forschungsbeiträge zur Leben und Werk Alexej von Jawlenskys, bd. 3, Locarno: Alexej von Jawlensky Archiv A.G., 2009, p. 197–210.

Vilniaus šventės ir pramogos XX a. pradžioje, Imperinis Vilnius (1795–1918). Kultūros riboženkliai ir vietinės tapatybė, sud. Alma Lapinskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, p. 134–150.

Marianne Werefkin: Un’Espressionista Viaggiatrice, Marianne Werefkin L’Amazzone dell’ Avanguardia, Museo di Roma in Trastevere, Roma: Alias, 2009, p. 108–110.

Apie paminklus Lietuvos provincijoje XIX a. viduryje – XX a. pradžioje. Ar statė lietuviai paminklus carams?, Dailės istorijos studijos, 3 t.: Ars memoriae: atmintis – dailės funkcija ir tema (XVIII–XXI a.), sud. Lina Balaišytė, Auksė Kaladžinskaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 92–109.

Writing Lithuanian Art History in the First half of the Twentieth Century: Strategies of National Identity // Centropa /A Journal of Central European Architecture and Related Arts (New York), 2008 September, Vol. 8, nr. 3, p. 272–280.

Straipsniai enciklopedijose, žodynuose

Kairiūkštis Vytautas, Grove Art Online, New York: Oxford University Press, 2012.

http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T2228613?q=kairiukstis&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit

https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.T2228613

(revised) Lithuania, Grove Art Online, New York: Oxford University Press, 2012.

http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T051391?q=lithuania&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit

https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.T051391

Кайрюкштис Витаутас, Энциклопедия русского авангарда. Изобразительное искусство, архитектура. Том 1: А–К. Биографии, сост. В.И. Ракитин, А.Д.Сарабьянов, Москва: Глобал Эксперт энд Сервис Тим, 2013, p.  402–403.

Чюрленис Миколай Константин, Энциклопедия русского авангарда. Изобразительное искусство, архитектура. Том 2: Л–Я. Биографии, сост. В.И. Ракитин, А.Д.Сарабьянов, Москва: Глобал Эксперт энд Сервис Тим, 2013, p. 569–570.

Вильна (Вильно, Вильнюс), Энциклопедия русского авангарда. Изобразительное искусство, архитектура. История. Теория. Том 3: А-М, сост. Ракитин В.И., Сарабьянов А.Д., Москва: Global Expert & Service Team; 2014, ISBN 978-902801-09-2, p. 80-82.

(bendraautorė) Lietuvos dailininkų žodynas, 1795–1918, t. 2, sud. Jolanta Širkaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.

(bendraautorė) Lietuvos dailininkų žodynas, 1918–1944, t. 3, sud. Lijana Natalevičienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013.

(bendraautorė) Lietuvos dailininkų žodynas, 1945–2000, t. 4, sud. Milda Žvirblytė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016.

Pranešimai konferencijose užsienyje

Pranešimas ”Heritage of Lithuanian National Museum of Art: Disruptive Metamorphoses” konferencijoje “Muzeum jako miejsce napięć, pole konfliktu, przestrzeń dialogu w Europie Środkowej“ (“The Museum as a Place of Tension, Arena of Conflict and Space of Dialogue in Central Europe. Objects – Actors – Spaces”, 29th Conference of the Working Group of Polish and German Art Historians and Restorers), Muzeum Narodowe Szczecin, 2022 09 29.

https://muzeum.szczecin.pl/116-aktualnosci/1713-program-pl-de-eng-29-konferencji-polskich-i-niemieckich-historykow-sztuki-i-konserwatorow-wspolne-dziedzictwo.html?fbclid=IwAR1KIjsL2vRg5zdTiH4SoOgOoj6j8q0Y7X-wjQKX1GZV3FI-9bIzbDowuMk

Pranešimas “Marianne von Werefkin: Transnational Figure of the Avant-garde” konferencijoje “Globalising the Avant-Garde. The 8th Conference of the European Network for Avant-Garde and Modernism Studies”, Faculdade de Ciências Socias e Humanas, Universidade NOVA, Lisbon, 2022 09 01.

https://bitok.datastore.pt/scimeet-prod/cms/eam2022lisbon.sci-meet.net/7a8b66e7-80df-4dc1-a916-ff55b9b41e8d/Programme-updated30.08.2022.pdf

Pranešimas ”Zagadka obrazu Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza „Głód w Wilnie” lub „Dzieci przedmieść wileńskich““, konferencijoje ”Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz 1869–1927. Twórczość – Konteksty – Przyczynki“, Suwalki: Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2021 06 28.

https://www.facebook.com/370668909678966/photos/pb.370668909678966.-2207520000../4119215791490907/?type=3&eid=ARCUygq2Q9citZEJyriOvWP6-PUAgiJ2cqtvC0qCfLP87KBKvmTpE6nLwdph1g0vglJFgzuwxk42KhPV

Pranešimas ”Activities of German Artists in Oberost: case of Vilnius“ konferencijoje ”Wars in Intellectual and Artistic Reflection: Media and Production of Knowledge in Eastern Europe, 1900-1939”, Herder Institute for Historical Research on Eastern Europe, Marburg, 2019 10 10.

https://www.herder-institut.de/veranstaltungen/tagungen/2019/wars-in-intellectual-and-artistic-reflection-media-and-the-production-of-knowledge-in-eastern-europe-1900-1939.html

Pranešimas ”Paradoxes of Lithuanian National Romanticism“, konferencijoje ”Romantisme national et symbolisme balte“, Paris, Musée d’Orsay, 2018  05 03.

https://www.youtube.com/watch?v=o6lbfjJANIs

Pranešimas ”Art of Nobody’s Land: Legacy of World War One in Lithuania“, 3rd Conference of Baltic Art Historians ”Representing Art History in the Baltic Countries. Experiences and Prospects“, Riga: Art Academy of Latvia, Latvian National Museum of Art, 2016 10 07.

http://www.lma.lv/downloads/2016-BAH-Programme-Moderators.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=6y5tdcwSHTM

Pranešimas ”Vilnius art heritage in the eyes of German art historians during WWI“, konferencijoje ”Apologeten der Vernichtung oder „Kunstschützer“? Kunsthistoriker der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg, /“Apologets of Destruction or Art Protectors? Art historians of Central Powers in the Works War One“, Leipzig: Geisteswissenschaftlichen Zentrum Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas e. V. (GWZO), Universität Leipzig, 2015 04 08.

https://arthist.net/archive/9816.

http://www.boehlau-verlag.com/download/164722/978-3-412-50716-9_OpenAccess.pdf

Pranešimas ”Woman artists of Marianne Werefkin’s circle: sisters or rivals?“, konferencijoje ”Marianne Werefkin and her Circle“, Bremen: Paula Modersohn-Becker Museum & Humanities Research Center at Jacobs University, 2014 09 11–12.

https://www.museen-boettcherstrasse.de/kunst-erleben/fuehrungen-und-veranstaltungen/werefkin-and-die-kosmopolitischen-kuenstlerinnen-/

Pranešimas ”Jewish Vilnius in the Works of German Artists“, The Yale Conference on Baltic and Scandinavian Studies (AABS), New Heaven: Yale university, 2014 03 15.