Laima BUDZINAUSKIENĖ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3993-8894
Humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja

Gimė 1972 m. Vilniuje. 1990 m. baigė Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokyklą, 1996 m. Lietuvos muzikos akademijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) įgijo muzikologijos magistro laipsnį. 1996–2000 m. studijavo LMTA doktorantūroje, 2000 m. apgynė humanitarinių mokslų srities (menotyra, muzikologija) daktaro disertaciją. 1996–2002 m. – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos vyr. mokytoja, nuo 2002 m. – Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja, nuo 2016 m. – LMTA docentė, nuo 2012 m. – LMTA Muzikos istorijos ir Muzikos teorijos katedrų vedėja. Mokslo žurnalo „Ars et Praxis“ (LMTA) vyr. redaktoriaus pavaduotoja, žurnalo „Menotyra“ (LKTI, LMT) redakcinės kolegijos narė. Lietuvos kompozitorių sąjungos narė.

Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos muzikos istorija, XVI–XIX a. Lietuvos bažnytinė muzika, Vilniaus bažnytinių kapelų veikla ir repertuaras, personalijos, muzikiniai rankraščiai.

El. paštas: laimab72@gmail.com

Svarbiausi mokslo darbai

Sudaryti mokslo straipsnių rinkiniai

Menotyra: 2007, T. 14, Nr. 1; 2008, T. 15, Nr. 1; 2010, T. 17, Nr. 3; 2011, T. 18, Nr. 3; 2012, T. 19, Nr. 3; 2015, T. 22, Nr. 3; 2018, T. 25, Nr. 3.

Ars et Praxis: 2013, T. 1; 2014, T. 2; 2015, T. 3; 2016, T. 4, 2022, T. 10.

Kolektyvinės monografijos

Budzinauskienė, Laima; Ambrazas, Algirdas Jonas; Medišauskienė, Zita; Vainauskienė, Tamara. Muzika lenkų okupuotame Vilniaus krašte (1920–1939). Lietuvos muzikos istorija. Kn. 2. Nepriklausomybės metai 1918–1940. Vilnius: LMTA, KFMI, 2009, p. 72–95. ISBN 978-9986-503-85-9

Mokslo studijos

Budzinauskienė, Laima; Murauskaitė, Rasa. Liber organistarum colegii crosensis societatis Jesu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Instytut Muzykologii Universytetu Warszawskiego, 2017. P. 233. ISBN 978-836-5886-286

Mokslo straipsniai

Budzinauskienė, Laima; Dacevič, Alicja. Bialyničių senosios regulos karmelitų vokalinės-instrumentinės kapelos veiklos atspindžiai keliuose XVIII a. II pusės–XIX a. I pusės rankraštiniuose šaltiniuose. Menotyra. Vilnius: LMAL, 2022, T. 29, Nr. 3, p. 153–176. ISSN 1392-1002

Budzinauskienė, Laima. Zabielų (Valinčių) kapelos repertuaro palikimas Vilniaus universiteto bibliotekos fonduose. Muzika ir teatras: istoriniai kontekstai / šiuolaikinės interpretacijos (sudaryt. R. Vasinauskaitė). Vilnius: LKTI, 2022, p. 12–25. ISBN 978-609-8231-50-2

Budzinauskienė, Laima. Atlygis XIX a. bažnyčios muzikui: tarp galimybių ir būtinybių. Menotyra. Vilnius: LMAL, 2021, T. 28, Nr. 1–2, p. 17–27. ISSN 1392-1002

Budzinauskienė, Laima. Užsienio šalių kompozitorių Requiem rankraščiai Vilniaus bibliotekų fonduose: XIX–XX a. pradžios šaltinių apžvalga. Menotyra. 2019, T. 26, Nr. 3, p. 161–173. ISSN 1392-1002

Budzinauskienė, Laima. Requiem XIX a. Vilniaus katedroje: ką byloja išlikę muzikiniai rankraščiai? Lietuvos muzikos paveldo tyrimai. Valstybingumo idėjos ir religinis paveldas. Kaunas: Kauno miesto muziejus, 2019, p. 56–61. ISBN 978-609-8164-10-7

Budzinauskienė, Laima; Alonderė, Ingrida. Virtualus choras: ištakos ir premjera Lietuvoje. Ars et praxis. Vilnius: LMTA, 2018, T. 6, p. 145–162. ISSN 2351-4744.

Budzinauskienė, Laima; Dacevič, Alicja. Vilniaus pranciškonų ordino muzikinio gyvenimo atspindžių šaltiniai ir jų komentarai. Pajamų ir išlaidų registracijos knygos. Lietuvos muzikologija. Vilnius: LMTA, 2017, Nr. 18, p.123–134. ISSN 1392-9313

Budzinauskienė, Laima; Murauskaitė, Rasa. Altono L. Beckerio socialinio teksto teorijos taikymas Česlovo Sasnausko Requiem e-moll (1915) analizei. Menotyra. 2017, T. 24, Nr. 3, p. 208–22. ISSN 1392-1002 (print), ISSN 2424-4708 (online)

Budzinauskienė, Laima. Muzikos ugdymas ir meninė veikla XIX a. katalikiškose Vilniaus, Seinų ir ortodoksų Vilniaus (Lietuvos) dvasinėje seminarijose: paralelės ir skirtumai. Menotyra. 2016, T. 23, Nr. 3, p. 153–169. ISSN 1392-1002

Будзинаускене, Лайма. Oтражение Вильнюсской церковной музыки первой половины XIX века. Книга нот семинарии – содержимое и многоязычие. Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Zinātnisko rakstu krājums VI. Daugavpils: Daugavpils universitātes, 2015, p. 99–111. ISSN 1691-6034

Будзинаускене, Лайма. Станислав Монюшко и Вильнюсская церковная музыка XIX века: новый взгляд на Остробрамские литании. Mūzikas zinᾱtne šodien: pastᾱvῑgais un mainῑgais. Zinᾱtnisko rakstu krᾱjums VI. Daugavpils: Daugavpils univeritᾱtes, 2014, p. 53–63. ISSN 1691-6034

Budzinauskienė, Laima; Janušaitė, Agnė. XIX a. muzikinio šaltinio pėdsakais: Vilniaus seminarijos knygos istorija, kontekstas ir turinys. Menotyra. 2014, T. 21, Nr. 3, p. 179–192. ISSN 1392-1002

Budzinauskienė, Laima. Bažnytinės vokalinės-instrumentinės muzikos kūrėjai XIX a. pirmos pusės Lietuvoje: Florjanas Bobrowskis, Adalbertas Dankowskis ir kiti. Ars et praxis. Vilnius: LMTA, 2013, t. 1, p. 20–30. ISSN 2351-4744

Budzinauskienė, Laima. XIX a. bažnytinės muzikos žanrai Lietuvoje: identifikacijos, sąveikos ir kaita. Menotyra. 2013, T. 20, Nr. 3, p. 207–220. ISSN 1392-1002

Budzinauskienė, Laima. XIX a. Vilniaus bažnytiniai muzikos kolektyvai. Istorija. 2013, t. 88, p. 32–36. http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=469%3Alaima-budzinauskien-xix-amiaus-vilniaus-banytiniai-muzikos-kolektyvai&catid=28%3Aistorija-mokslo-darbai-88-tomas&Itemid=446

Budzinauskienė, Laima. Stanisławo Moniuszkos Vilniaus laikotarpio bažnytinė kūryba. II dalis: „Aušros Vartų litanijos“ ir mišios. Menotyra. 2012, T. 19, Nr. 3, p. 200–216. ISSN 1392-1002

Budzinauskienė, Laima. Stanisławo Moniuszkos Vilniaus laikotarpio bažnytinė kūryba. I dalis: bendra apžvalga, giesmės ir kūriniai vargonams. Menotyra. 2011, T. 18, Nr. 3, p.214–226. ISSN 1392-1002

Budzinauskienė, Laima. Vakarų Europos kompozitorių klasikų kūriniai Lietuvos bažnytinių kapelų repertuare (XIX amžius). Rankraščių aprašas. Menotyra. 2010, T. 17, Nr. 3, p. 210–226. ISSN 1392-1002

Sudaryti leidiniai / šaltiniai

Jūratė Marija Trilupaitienė. Bibliografija (sudaryt. L. Budzinauskienė). Vilnius: Nacionalinis muziejus, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2018. P. 77. ISBN 978-609-95074-49-9

Nespalvoto portreto spalvos. Muzikologas Adeodatas Tauragis (sudaryt. L. Budzinauskienė). Vilnius: LMTA, 2017. P. 83. ISBN 978-609-8071-39-9

Tyliu balsu. Muzikologė Jūratė Gustaitė (sudaryt. L. Budzinauskienė).Vilnius: LMTA, 2015. P. 53. ISBN 978-609-8071-23-8

Mykolas Kleopas Oginskis. Sielos ir minčių tėvynė – Lietuva. Vilnius: LMTA, 2015, 96 p. ISBN 978-609-8071-28-3

Taikomieji tyrimai

Budzinauskienė, Laima. Bažnytinės kapelos. Bažnytinė muzika. Enciklopedinis žinynas (sudaryt. J. Vilimas). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, p. 56–65. ISBN 978-5-420-01687-9

Budzinauskienė, Laima; Kšanienė, D. Bažnytinės muzikos mokyklos. Bažnytinė muzika. Enciklopedinis žinynas (sudaryt. J. Vilimas). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, p. 65–68. ISBN 978-5-420-01687-9