Kęstutis ŠAPOKA

Humanitarinių mokslų (menotyra) vyresn. m. d

humanitarinių mokslų (menotyra,03H) daktaras, Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6729-4865

1996–2000 studijos Vilniaus dailės akademijoje(VDA tapybos katedroje (BA diplomas). 2000–2002 studijavo VDA tapybos katedroje (MA diplomas). 2002–2008 – menotyros doktorantūros studijos VDA meno istorijos ir teorijos katedroje (menotyros PhD laipsnis). Jas baigus apginta menotyros daktaro disertacija „Dailės terapija kaip integrali sistema: kontekstuali analizė“ (2008). Lietuvos kultūros tyrimų institute (LKTI) dirba nuo 2012.


Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: šiuolaikinė kontinentinė filosofija, menas ir ideologija, menas ir psichopatologija, meno filosofija, dailės kritikos metodologija.

Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių redakcinių kolegijų narys

Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai (LKTI) redakcinės kolegijos narys.

El. paštas: kestas.sapoka@gmail.com

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Monografijos:

Šapoka, Kęstutis. Lietuvių dailės kritika kaip ideologija. Vilnius: LKTI, 2022, 360 p. ISBN: 9786098231380

Šapoka, Kęstutis. Psichopatologijos kvaziestetinė veikmė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2020, 279 p. ISBN 978-609-8231-21-2

Knygų sudarymas:

(Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos: savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1980–2022 m. (III tomas), sudaryt.: Vytautas Michelkevičius [VDA], Karolina Rybačiauskaitė [VU] Kęstutis Šapoka [LKTI], LTMKS/ VšĮ „Mene“, 2022, p. 623. ISBN: 9789955834069

(Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos:  savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1987–2014 m. (II tomas), sudaryt.: Vytautas Michelkevičius [VDA], Kęstutis Šapoka [LKTI], Vilnius: Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, 2014, 528 p., ISBN 9789955936275.

Alytaus avangardizmas : nuo gatvės meno iki visuotinio psichodarbininkų (meno) streiko, Redas Diržys, Kęstutis Šapoka, Alytus: Erdvės, 2014, 245 p.: iliustr., ISBN 9786094271717.

(Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos: savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1987–2011 m. (I tomas), sudaryt.: Vytautas Michelkevičius [VDA], Kęstutis Šapoka [LKTI], Vilnius: Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, 2011, 448 p., ISBN: 9789955936244

Sudarytas tęstinis leidinys:

Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai, T. 5, Nr. 2, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017, 160 p., ISSN 2351-471X (print), ISSN 2351-4728 (online).

Moksliniai straipsniai:

Šapoka Kęstutis. Psicho(pato)logijos sampratos tarpkultūriškumas socioideologiniu požiūriu, Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai. IX. Estetikos, meno filosofijos ir meno psichologijos tarpdalykinės sąveikos. Vilnius: LKTI, 2022, p. 98‒113. ISBN 978-609-8231-45-8

Šapoka, Kęstutis, Tautinis kultūrinis tapatumas sovietmečiu: dailininkų atvejis, Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017, T. 5, Nr. 2, p. 27–37, ISSN 2351-471X (print), ISSN 2351-4728 (online). – http://www.sovijus.lt/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/27_37-p.-Sapoka-Sovijus-T.-5-Nr.-2.pdf

Šapoka, Kęstutis, Filosofiniai materializmai: politinio įvykio rematerializavimas meninio aktyvizmo praktikose, Athena. Filosofijos studijos, Nr. 10, sudaryt. D. Bacevičiūtė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, p. 141–160, ISSN 1822–5047, e-ISSN 2538–7294. – https://www.athena.lt/files/pdf/10/IV-2.pdf

Šapoka, Kęstutis, Sąvoka, institucija ir „paveldo“ diskurso tvarka, Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos, sudaryt. A. Andrijauskas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, T. XIII, p. 642–665, 684–685. – ISBN 9789955868736 (Kultūrologija, T. 19, ISSN 1822-2242).

Šapoka, Kęstutis, Kino archyvas, atmintis ir ideologinis reversas, Athena. Filosofijos studijos, Nr. 9, sudaryt. R. Šukaitytė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 82–103, ISSN 1822–5047, e-ISSN 2538–7294. – https://www.athena.lt/files/pdf/9/II-3.pdf

Šapoka, Kęstutis, Nesisteminis avangardas (naujosios) stagnacijos laikotarpio mene: Benignos Kasparavičiūtės kūrybos atvejis, Acta Academiae Artium Vilnensis. T. 68: Moteriškoji tapatybė ir dailė, sudaryt. R. Rachlevičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p. 163–178. – ISSN 1392-0316, ISBN 9786094470943. – http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_68/Acta_68_09_K.sapoka_163-178%20p.pdf

Vykdyti tarptautiniai projektai:

Šapoka, Kęstutis (2013–2018), COST projektas „Naujasis materializmas: ‘Kaip materija tampa daiktu’ – Europos akademinės bendruomenės tinklo perspektyvos“, veiklos Nr. IS1307, LMT. Projekto dalyviai: Kęstutis Šapoka (COST veiklos valdymo komitete atstovauja Lietuvą), Basia Nikiforova (K. Šapokos pavaduotoja), Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė.