Helmutas ŠABASEVIČIUS

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4333-8760
Humanitarinių mokslų daktaras, vyresnysis mokslo darbuotojas

Gimė 1964 10 03, Ežerėlis (Kauno rajonas), gyvena Vilniuje. 1982–1989 m. studijavo dailės istoriją Lietuvos valstybiname dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija). Nuo 1989 m. dirbo Istorijos institute, vėliau – Kultūros ir meno institute. 1993 m. apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją. Nuo 2002 m. – Kultūros, filosofijos ir meno instituto (nuo 2010 m. – Lietuvos kultūros tyrimų instituto) vyresnysis mokslo darbuotojas. Nuo 1993 m. dėsto Vilniaus dailės, nuo 2008 m. – Lietuvos muzikos ir teatro akademijose, nuo 2020 m. – profesorius. Nuo 1995 m. meno kultūros žurnalo „Krantai“ vyriausiasis redaktorius. Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA), Lietuvos dailės istorikų draugijos, Scenos meno kritikų asociacijos narys.

Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos baleto istorija, Lietuvos scenografijos istorija, dailės ir teatro ryšiai

El. paštas: helmutas.sabasevicius@gmail.com

Svarbiausi mokslo darbai

Monografijos

Šabasevičius. Helmutas. Baletas LT: originalūs baleto ir šokio spektakliai, sukurti Lietuvoje XX a. – XXI a. pradžioje. Vilnius: „Krantų“ redakcija, LKTI, 2022. P. 356. ISBN 978-9955-857-34-1

Šabasevičius. Helmutas. Šokiu išsakytas gyvenimas: balerinos Leokadijos Aškelovičiūtės kūrybos bruožai. Vilnius: „Krantų“ redakcija, KFMI, 2008. P. 267. ISBN 978-9955-857- 01-3

Studijos

Šabasevičius. Helmutas. Šokio erdvėse. Baleto solistės Loretos Bartusevičiūtės kūryba. Vilnius: „Krantų“ redakcija, LKTI, 2020. P. 224. ISBN 978-9955-857-32-7

Šabasevičius, Helmutas. Trumpa Lietuvos baleto istorija. Vilnius: „Krantų“, 2010. P. 288: iliustr. ISBN 978-9955-857-09-9

Šabasevičius, Helmutas. A concise history of Lithuanian ballet (translated into English by D. Bartkutė-Barnard). Vilnius: „Krantų“ redakcija, 2009. P. 255: iliustr. ISBN 978-9955-857-06-8

Skyriai kolektyvinėse monografijose

Šabasevičius. Helmutas. Muzikinių spektaklių scenografijos principai XIX a. Lietuvos teatre. XVI–XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo atodangos (sudaryt. Vida Bakutytė). Vilnius: LKTI, 2015, p. 661–679. ISBN 978-9955-868-70-5

Šabasevičius. Helmutas. Baletas ir šokis XIX a. Lietuvos teatre. XVI–XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo atodangos (sudaryt. Vida Bakutytė). Vilnius: LKTI, 2015, p. 679–702. ISBN 978-9955-868-70-5

Šabasevičius, Helmutas. Baletas. Lietuvių teatro istorija. Ketvirtoji knyga 1980–1990 (sudaryt. I. Aleksaitė). Vilnius: KFMI, 2009, p. 430–467. ISBN 978-9955-868-18-7

Šabasevičius, Helmutas. Ir garsas tapo kūnu... Broniaus Kutavičiaus muzikinių kūrinių teatrui scenografijos bruožai. Broniaus Kutavičiaus muzika: praeinantis laikas (sudaryt. I. Jasinskaitė-Jankauskienė). Vilnius: KFMI, Versus aureus, 2008, p. 292–302. ISBN 978-9955-34-103-1

Šabasevičius, Helmutas. Baletas 1957–1980 metais. Lietuvių teatro istorija. Trečioji knyga 1970–1980 (sudaryt. I. Aleksaitė). Vilnius: KFMI, 2006, p. 434–489. ISBN 978-9986-638-79-7

Šabasevičius, Helmutas. Baletas. Spektakliai, choreografai, šokėjai. Lietuvių teatro istorija. Antroji knyga 1935–1940 (sudaryt. I. Aleksaitė). Vilnius: KFMI, 2002, p. 238–266. ISBN 9986-638-25-9

Šabasevičius, Helmutas. Baletas. Kūrybinė baleto branda. Lietuvių teatro istorija. Pirmoji knyga 1929–1935 (sudaryt. A. Girdzijauskaitė). Vilnius: „Gervelė“, KMI, 2000, p. 382–418, 233–298. ISBN 9986-638-16-X

Mokslo šaltiniai

Šabasevičius, Helmutas. „Viskas praėjo kaip sapne“. Baleto solistės Marijos Juozapaitytės-Kelbauskienės laiškai baleto pedagogei, choreografei, dailininkei Olgai Dubeneckienei-Kalpokienei. Ars & Praxis. Vilnius: LMTA, 2016, IV, p. 189–207. ISSN 2351-4744

Gintaro Varno teatras: pokalbiai, straipsniai, recenzijos / 1989–2009 (sudaryt. H. Šabasevičius). Vilnius: LKTI, 2012. 328 p. Santr. anglų k., bibliogr.: p. 308–317, asmenvardžių r-klė: p. 320–327. ISBN 978-9955-868-49-1

Vladas Drėma. Iš Lietuvos teatro istorijos šaltinių 1761–1853 (sudaryt. G. Drėmaitė, H. Šabasevičius; iš lotynų k. vertė E. Ulčinaitė; iš lenkų k. vertė J. Širkaitė, G. Mareckaitė, H. Šabasevičius; rankraščius šifravo R. Mosiejienė). Vilnius: KFMI, 2007. 328 p.: iliustr., santr. angl. k. ISBN 978-9986-638-88-9

Mokslo straipsniai

Šabasevičius, Helmutas. Nikolajus Zverevas ir Lietuvos baletas. Muzika ir teatras: istoriniai kontekstai / šiuolaikinės interpretacijos (sudaryt. R. Vasinauskaitė). Vilnius: LKTI, 2022, p. 103–125. ISBN 978-609-8231-50-2

Šabasevičius, Helmutas. Olga Švedė-Dubeneckienė-Kalpokienė ir Lietuvos baletas. Olga: Schwede. Švedė. Ra. Deo. Dubeneckienė. Kalpokienė (sudaryt. R. Rachlevičiūtė). Vilnius: VDA, 2022, p. 37–49. ISBN 978-609-447-357-9

Šabasevičius, Helmutas. Baletas Mykolo Kazimiero Oginskio dvaro teatre. Menotyra. 2020, T. 27, Nr. 3, p. 189–198. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Adomo Mickevičiaus „Vėlinės“ XX a. pirmos pusės Vilniaus teatre. Acta Academiae Artium Vilnensis. Vilnius: VDA, 2020, 98, p. 308–324. ISSN 1392-0316

Šabasevičius, Helmutas. Senosios Lietuvos vaizdiniai XX a. pradžios dailėje ir teatre. Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai (sudaryt. Alma Lapinskienė, Jolanta Paškevičienė). Vilnius: LLTI, 2019, p. 126–143. ISBN: 9786094252471

Šabasevičius, Helmutas. Lietuvos scenografijos kanonas. Lietuvos teatro amžius (sudaryt. Daiva Šabasevičienė). Vilnius: „Krantų“ redakcija, Lietuvos scenos meno kritikų asociacija, 2019, p. 164–175. ISBN 9789955857280

Šabasevičius, Helmutas. Baletas Vilniaus jėzuitų teatre. Menotyra. 2019, T. 26, Nr. 2, p. 121–128. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Sakraliniai motyvai Lietuvos teatre: pasakojimai, simboliai, prasmės. Simbolis Lietuvos kultūroje (sudaryt. Elvyra Usačiovaitė). Vilnius: LKTI, 2019, p. 253–264. ISBN 9786098231151

Šabasevičius, Helmutas. Sodo vaizdiniai Lietuvos teatre. Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, simboliai Lietuvos kultūroje. Acta Academiae Artium Vilnensis (sudaryt. R. Janonienė). Vilnius: VDA, 2018, 88–89. p. 279–288. ISSN 1392-0316

Šabasevičius, Helmutas. Užsienio choreografai – lietuviškos choreografijos kūrėjai. Menotyra. 2017, T. 24, Nr. 2, p. 154–166. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. XXI a. pirmųjų dešimtmečių Lietuvos baletas: žanro ir plastinės kalbos transformacijos. Menotyra. 2016, T. 23, Nr. 2, p. 140–152. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Čiurlionis teatre. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje (sudaryt. Nida Gaidauskienė). Vilnius: LLTI, 2016, p. 372–382. ISBN 978-609-425-197-9

Šabasevičius, Helmutas. Ideologija ir XX a. Lietuvos baleto raida. Menotyra. 2015, T. 22, Nr. 2, p. 177–188. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Postmodernizmas ir XX a. pabaigos Lietuvos choreografija. Menotyra. 2014, T. 21, Nr. 2, p. 166–178. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Mstislav Dobuzhinsky and the Lithuanian School of Stage Design. Centropa. A Journal of Central European Architecture and Related Arts. 2013, September, p. 269–283. ISSN 1532-5563

Šabasevičius, Helmutas. XX–XXI a. pradžios lietuviškų baletų dramaturgija. Menotyra. 2013, T. 20, Nr. 2, p. 169–184. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Valstybės teatro baleto trupės gastrolės Monte Karle ir Londone 1935 metais. Menotyra. 2011, T. 18, Nr. 2, p. 174–183. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Lėlė teatre. Menotyra. 2008, Nr. 4, p. 62–70. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Pavelas Petrovas ir Lietuvos baleto raida 1925–1929. Kultūrologija 15. Asmenybė: menas, istorija, dabartis (sudaryt. R. Vasinauskaitė). Vilnius: KFMI, 2007, p. 177–201. ISSN 1822-2242, ISBN 978-9955-868-01-9