Danutė BACEVIČIŪTĖ

humanitarinių mokslų (filosofija, 01H) daktarė, Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1877-3995
Visos publikacijos

Mokslinė biografija:

2005 apgynė filosofijos daktaro disertaciją „Laiko sampratos transformacija šiuolaikinėje filosofijoje: E. Husserlis ir E. Levinas“ Vytauto Didžiojo universitete ir pradėjo dirbti Kultūros, filosofijos ir meno institute (nuo 2010 m. Lietuvos kultūros tyrimų institutas). 2012 stažavo Žmogaus mokslų institute Vienoje (Austrija), 2013 – Konstanco universitete (Vokietija), 2013 ir 2015 – Husserlio archyvuose Leuveno universitete (Belgija). Nuo 2006 – Šiuolaikinės filosofijos skyriaus mokslo darbuotoja. 2003–2011 VPU Socialinių mokslų fakulteto dėstytoja, Filosofijos katedros lektorė. 2004–2010 VU Religijos studijų ir tyrimų centro lektorė, nuo 2010 – docentė. Nuo 2018 VU Filosofijos fakulteto docentė.

Mokslinių tyrimų sritys: fenomenologinė ir postfenomenolooginė filosofija, etika, atsakomybės problema, laiko problema.

Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redkolegijų, asociacijų, draugijų narė:

Athena: filosofijos studijos (LKTI) redakcinės kolegijos narė;

Religija ir kultūra (VU RSTC) atsakingoji sekretorė;

Lietuvos filosofų draugijos narė;

Lietuvos fenomenologų asociacijos narė.

El. paštas: baceviciute@gmail.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografija:

Bacevičiūtė, Danutė. Fenomenologinės laiko sampratos transformacija. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, 256 p., ISBN 9789955868897.

Sudarytieji tęstiniai leidiniai:

Athena: filosofijos studijos 10, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, 207 p., ISSN 1822-5047, e-ISSN 2538–7294.

Athena: filosofijos studijos 8, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, 296 p., ISSN 1822-5047, e-ISSN 2538–7294.

Athena: filosofijos studijos 4, Vilnius: Versus aureus, 2008, 272 p., ISSN 1822-5047, e-ISSN 2538–7294.

Mokslo straipsniai:

Bacevičiūtė, Danutė. Atsakomybės subjekto steigtis technikos amžiuje: Hansas Jonas ir Bruno Latouras, Athena: filosofijos studijos 16, sudaryt. K. Kirtiklis, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2021, p. 91–108. ISSN 1822-5047; e-ISSN 2538-7294. DOI: https://doi.org/10.53631/Athena.2021.16.6

Bacevičiūtė, Danutė. Kokia yra Immanuelio Kanto žmogaus kaip paskutinio gamtos tikslo sampratos prasmė?, Problemos, Priedas, 2020, p. 19-30. ISSN 1392-1126 eISSN 2424-6158. DOI: https://doi.org/10.15388/Problemos.Priedas.20.2

Bacevičiūtė, Danutė. Geologinis laikas ir globali erdvė kaip antropoceno etikos (ne)galimybės sąlyga, Athena: filosofijos studijos 14, sudaryt. A. Žukauskaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 135–148, ISSN 1822-5047, e-ISSN 2538–7294. https://athena.lt/files/pdf/14/Athene_C_201.pdf

Bacevičiūtė, Danutė. Derrida apie mirties bausmę: prieigos klausimas, Athena: filosofijos studijos 13, sudaryt. D. Petrina. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018, p. 168–182, ISSN 1822-5047, e-ISSN 2538–7294. https://athena.lt/files/pdf/13/IV-2.pdf

Bacevičiūtė, Danutė. Alphonso Lingis: atsakomybės ribos, Athena: filosofijos studijos 11, sudaryt. A. Žukauskaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, p. 91–105, ISSN 1822-5047, e-ISSN 2538–7294. – https://athena.lt/files/pdf/11/I-4.pdf

Bacevičiūtė, Danutė. The „Inflation“ of Responsibility, in Gaetano Chiurazzi, Davide Sisto, Søren Tinning (eds.) Philosophical Paths in the Public Sphere, Philosophie: Forschung und Wissenschaft, Band 44, Berlin Münster Wien Zürich London: LIT Verlag, 2014, p. 159–176, ISBN 9783643905963.

Bacevičiūtė, Danutė. Atsakomybės infliacija, Baltos lankos 38/39, sudaryt. A. Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, 2013, p. 214–241, ISSN 1392-0189.

Bacevičiūtė, Danutė. Fenomenologinės pratybos, arba Dar kartą apie mėginimus aprašyti pirmapradę laiko patirtį, Athena: filosofijos studijos 8, sudaryt. D. Bacevičiūtė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 60–74, ISSN 1822-5047, e-ISSN 2538–7294. https://athena.lt/files/pdf/8/I-3.pdf

Bacevičiūtė, Danutė. Laikas, kultūra ir kūnas: Vosyliaus Sezemano laiko analizės pėdsakais, Žmogus ir žodis 13 (4), Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011, p. 51–57, ISSN 1392-8600. http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/filosofija/2011/bac51-57.pdf

Bacevičiūtė, Danutė. Death and Time: Towards the Origin of Passivity, in Dilemmas of Values and Contemporary Life-world, Riga: Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia, 2007 p. 61–69, ISBN 9789984624532.

Knygų vertimai:

Lingis, Alphonso. Bendra kalba, paskiri balsai: Vilniaus paskaitos, Vilnius: Baltos lankos, 2010, 205 p., ISBN 9789955233299.

Vyčinas, Vincas. Didybė ir filosofija, in Vincas Vyčinas Raštai II tomas, Vilnius: Mintis, 2007, p. 9–331, ISBN 9785417009198.

Vykdyti projektai:

Projektas „Fenomenologinės laiko sampratos transformacija“, (sutarties nr. LIP-024/2016). Lietuvos mokslo taryba, 2016 (pagrindinė tyrėja).