Atgal

2022 m. lapkričio 25–26 d.

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTO
ŠIUOLAIKINĖS FILOSOFIJOS SKYRIUS
2022 m. lapkričio mėn. 25–26 d. rengia konferenciją

ANTIKINIO MĄSTYMO AKTUALUMAS ŠIUOLAIKINEI FILOSOFIJAI

Konferencijoje siekiama antikinę filosofiją aktualizuoti kaip intelektinės Vakarų kultūros ir pačios filosofijos, kaip savito Vakarų kultūros fenomeno, ištakas, paliudijančias Vakarų moralinio ir kultūrinio sąmonėjimo pradžią, kurios nevalia pamesti iš akių apmąstant šiuolaikinės Vakarų filosofijos tendencijas. Į antikinę filosofiją bus siekiama pažvelgti pro šiuolaikinės filosofijos prizmę, o į šiuolaikinę filosofiją – pro antikinės filosofijos prizmę, kad pats optinis kontrastas leistų atpažinti tai, ko nepamatome vadovaudamiesi kuria nors monolitine mąstymo perspektyva ar prieiga – arba tiesiog susitapatindami su kuriuo nors konkrečiu filosofinio mąstymo režimu. Konferencijos dalyviams siūloma ne tik atsižvelgti į antikinės filosofijos istorijos tyrėjų (W. D. Rosso, W. Jaegerio, H. F. Chernisso, Ch. H. Kahno, M. F. Burnyeato, T. H. Irwino, M. C. Nussbaum, D. N. Sedley, M. Schofieldo ir kt.) atliktų tyrimų rezultatus ir antikinės minties elementus į savo mąstymą įtraukusių šiuolaikinių filosofų (M. Heideggerio, H.-G. Gadamerio, P. Ricoeuro, J. Derrida, M. Foucault, G. Deleuze’o, J. Baudrillard’o, J. Kristeva’os, G. Agambeno ir kt.) originalaus autorinio filosofavimo rezultatus, bet ir pateikti šiuolaikinei filosofijai ir visai šiuolaikinei Vakarų kultūrai aktualią mokslinio tyrimo ir autorinio filosofinio mąstymo pasiekimų sintezę.
Konferencijoje siekiame apimti platų šiuolaikinės ir antikinės filosofijos santykio refleksijos spektrą. Siūlomos, tačiau neribojamos, konferencijos pranešimų temos:

Antikos filosofija: teorija, praktika, teorijos praktikavimas;
Filosofinių kategorijų ir terminijos formavimasis Antikoje ir jų transformacijos šiuolaikinėje filosofijoje ir moksle;
Platono ir Aristotelio filosofijos šiuolaikinės interpretacijos;
Tikrovės problema Antikoje ir šiuolaikinėje filosofijoje;
Ontologijos sampratos kaita – nuo klasikinių iki šiuolaikinių ontologijų;
Antikinės filosofijos prieigų refleksija ir plėtotė šiuolaikinėje etikoje ir estetikoje;
Antikinio mąstymo įtakos šiuolaikinei biofilosofijai ir biopolitikai;
Antikos polio ir šiuolaikinių politiškumo sampratų sąsajos;
Antikos filosofijos interpretacijos feministinėje filosofijoje;
Antikos filosofija postkolonijizmo teorijos ir eurocentrizmo kritikos kontekste.

Prašome siųsti pranešimų tezes (iki 300 žodžių), nurodant instituciją, pareigas ir el. pašto adresą konferencijos adresu konferencijos.lkti.sfs@gmail.com iki spalio 25 d. Konferencijos dalyviai bus patvirtinti iki spalio 31 d. Organizacinis komitetas: Danutė Bacevičiūtė, Naglis Kardelis, Laurynas Norus, Denisas Petrina, Kristupas Sabolius, Arūnas Sverdiolas, Audronė Žukauskaitė.

Skelbimas (PDF)