Atgal

2022 m. kovo 23 d.

Lietuvos kultūros tyrimų institutas skelbia konkursą eiti pareigas:

Antikos ir Viduramžių kultūros tyrimų skyriuje:
1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 0,5 etato.
Reikalavimai: patirtis Antikos ir Viduramžių kultūros tyrimų srityje, lotynų, vokiečių kalbų mokėjimas, patirtis Viduramžių rašytinių šaltinių tyrinėjimo, vertimo, komentavimo bei jų rengimo publikavimui srityse, patirtis tyrinėjant Viduramžių Lietuvos ir Livonijos rašytinius šaltinius, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams.
1 jaunesniojo mokslo darbuotojo – 0,25 etato.
Reikalavimai: patirtis Antikos ir Viduramžių kultūros tyrimų srityje, lotynų ir viduriniosios vokiečių aukštaičių (Mittelhochdeutsch) kalbų mokėjimas, patirtis tyrinėjant Livonijos ir Prūsijos rašytinius šaltinius, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams.
Dailės istorijos ir vizualiosios kultūros skyriuje:
1 jaunesniojo mokslo darbuotojo – 0,5 etato;
Reikalavimai: patirtis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizduojamosios dailės tyrimų srityje, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams.
Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriuje:
1 vyriausiojo mokslo darbuotojo – 1 etatui.
Reikalavimai: patirtis komparatyvistinių kultūros, estetikos, menotyros tyrimų ir taikomosios veiklos srityse, atitikimas ilgalaikės programos „Kultūrų kaita ir sąveika XXI a. iššūkių sąlygomis“ uždaviniams, kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams.
Sakralinio meno paveldo skyriuje:
1 vyriausiojo mokslo darbuotojo – 1 etatui.
Reikalavimai: patirtis istorinės tekstilės, sakralinio meno paveldo fundamentinių ir taikomųjų tyrimų srityse, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams.
1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 0,75 etato.
Reikalavimai: patirtis liaudies meno, sakralinio meno paveldo fundamentinių ir taikomųjų tyrimų srityse, atitikimas ilgalaikės programos „Meno ne/autonomijos tyrimai“ uždaviniams, kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams
Šiuolaikinės filosofijos skyriuje:
1 jaunesniojo mokslo darbuotojo – 0,5 etato.
Reikalavimai: patirtis šiuolaikinės filosofijos, biopolitikos tyrimų srityse, puikus anglų kalbos mokėjimas, leidybinė patirtis, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams.

Dokumentai dalyvauti konkurse:

Ne Instituto darbuotojams papildomai:
- gyvenimo aprašymas (curriculum vitae);
- aukštojo mokslo diplomas;
- kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos;
- svarbiausi publikuoti darbai.
Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Adresas dokumentams teikti:
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Saltoniškių g. 58, 215 kab., LT-08105 Vilnius
El-adresas dokumentams siųsti:
el. p. lkti@lkti.lt

Telefonas ar el-adresas pasiteirauti:
Mob. tel. 8 687 76622, el. p. lkti@lkti.lt

Dokumentų pateikimo terminas:
iki 2022-03-09

Skelbimo pagrindas – LKTI Direktoriaus įsakymas 2022 m. sausio 24 d. Nr. V-4.

Konkursą įvykdyti iki 2022-03-23.