Atgal

Tarp Vilniaus ir Minsko: Lietuvos–Baltarusijos pasienio istorinis-kultūrinis paveldas

Sudarytoja: Basia Nikifirova
Kaina 1,- €

2014 • LKTI • Minkšti viršeliai • 16x24 cm • 296 p. • Iliustracijos • Santr. anglų kalba • Bibliografinės santraukos • Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės •

ISBN 978–9955–868–71–2Knyga Tarp Vilniaus ir Minsko: Lietuvos–Baltarusijos pasienio istorinis-kultūrinis paveldas yra dvišalės Lietuvos–Baltarusijos programos vykdyto projekto rezultatas. Projekto tema suteikė galimybę abiem projekto šalims-narėms atlikti tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, kuriuose dalyvavo menotyrininkai, kultūrologai, etnologai ir filosofai. Viename leidinyje pristatomi skirtingi tyrimų objektai ir įvairūs jų analizės metodai. Pasienio kultūrinis paveldas buvo tiriamas kaip daugiakultūrinis objektas. Tai sudarė galimybę atskleisti jo reikšmę abiejų šalių nacionalinei tapatybei. Leidinį sudaro pratarmė ir trys dalys, kuriose publikuojami 13 autorių straipsniai. Leidinyje aptariami Lietuvos ir Baltarusijos kultūriniai ryšiai: analizuojamas sakralinės architektūros ir dailės paveldas, XIX–XX a. pirmosios pusės meninio gyvenimo ryšiai, intelektualinių, kultūrinių ir mokslinių draugijų veikla, muziejinis paveldas, baltarusių kultūros tyrimų istoriografija Vilniaus aukštojoje mokykloje ir dabartinių Lietuvos–Baltarusijos pasienio erdvės tyrimų būklė. Baltarusijos mokslininkų straipsniai skirti LDK knygos meno istorijai, krikščionybės kulto dvasininko aprangai viduramžių epochoje, miestų ir miestelių palei Senąjį Vilniaus plentą specifikai, Minsko ir Vilniaus įvaizdžiams mitopoetinėje erdvėje, tradicinei medžio architektūrai Baltarusijos ir Lietuvos skansenuose. Rinkinys aktualus menotyrininkams, kultūrologams, etnologams, aukštųjų mokyklų humanitarinių specialybių studentams.

Tarp Vilniaus ir Minsko: Lietuvos–Baltarusijos pasienio istorinis–kultūrinis paveldas (Turinys, Lt)
Between Vilnius And Minsk: Historical and Cultural Heritage of Lithuanian Belarusian Borderland (Content, En)
Mежду Вильнюсом и Минском: историко-культурное наследие литовско–белорусского пограничья (Содержание, Ru)
Tarp Vilniaus ir Minsko: Lietuvos–Baltarusijos pasienio istorinis–kultūrinis paveldas (Pratarmė, Lt)
Between Vilnius And Minsk: Historical and Cultural Heritage of Lithuanian Belarusian Borderland (Foreword, En)