Atgal

Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija

Sudarytojos: Rita Repšienė ir Odeta Žukauskienė
Kaina 3,- €

2017 • LKTI • Minkšti viršeliai • 18x25 cm• 200 p. • Santr. angl. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-99-6

Knygoje „Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija“ suburti kultūros ir medijų teoretikai – Nicole Dołowy-Rybińska, Alexanderis Galoway’us, Michelis Maffesoli, Andrzejus Mencwelis, Rita Repšienė, Ericas Sadinas, Aida Savicka, Kazys Varnelis, Odeta Žukauskienė – tyrinėja latentinius ir staigius tinklaveikos pokyčius. Mokslininkai analizuoja tinklinių komunikacijos, bendruomeniškumo, ekonomikos, vadybos, infrastruktūros, vizualinės raiškos, (savi)kontrolės formų raidą, aptardami skaitmeninių technologijų sukeltas permainas kultūroje, kritiškai vertindami algoritminės kontrolės sklaidą, kuri inicijuoja tapatybės industriją ir visuotinę priežiūrą. Autoriai išryškina interneto ir tinklinių sistemų plėtros etapus, kurie pasižymi duomenų ir dirbtinio intelekto sureikšminimu, Silicio slėnių dvasia ir techno-liberalizmo vizijomis, kartu jie analizuoja kiberkultūroje ir socialiniuose tinkluose pulsuojančią įtampą tarp technologijų ir archaizmų, kurie išlaisvina malonumų žaismę ir kolektyvinę pasąmonę. Taip pat aptaria tinklo kultūros ir meno sąrangą, įtinklinto vaizdo sferas, naršymo ir dalijimosi praktikas. Knyga ne tik atveria kritines įtinklinto gyvenimo ir tapatybės industrijos suvokimo perspektyvas, bet ir ieško būdų, kaip keisti technokratinį požiūrį bei informacinį kolonializmą įtvirtinančias tendencijas. 

Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija (Turinys)
Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija (Pratarmė)
Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija (Apie autorius)
Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija (Summaries)