Atgal

Vincentas Ignacas Marevičius: Apšvietos literatas LDK visuomenėje, Lina Balaišytė

Projektas skirtas ištirti literato Vincento Ignaco Marevičiaus (1755–1822) veiklą ir kūrybą. Tyrimas atliekamas kaip atvejo studija, siekiant per konkretaus autoriaus gyvenimą ir kūrinius reflektuoti Apšvietos laikotarpio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinius, visuomeninius ir kultūrinius procesus. Trakų paviete gimęs, Vilniuje mokęsis ir vėliau šiame mieste nemažą gyvenimo dalį praleidęs rašytojas yra visiškai nežinomas Lietuvos literatūros ir kultūros istorijoje. Vilniuje Marevičius  gyveno lūžiniu istorijos metu, kai vyko Ketverių metų seimas, buvo priimta Gegužės 3-iosios konstitucija, kai prasidėjo karas su Rusija ir vyko Tado Kosciuškos sukilimas bei jį sekęs paskutinis Abiejų Tautų Respublikos padalinimas. Drauge tai buvo intensyvių pokyčių socialiniame gyvenime laikas, kai kūrėsi modernūs visuomenės institutai, keitėsi požiūris į luomus, moterų padėtį, edukaciją, menininko vaidmenį valstybės gyvenime. Literatas buvo aktyvus visų politinių įvykių dalyvis ir aistringas visuomenės kritikas bei reformų rėmėjas. Savita, visuomenės konvencijos ribas peržengianti asmenybė ir nepaprasta kūrybos gausa lėmė Marevičiui tarp amžininkų grafomano reputaciją, tačiau šiuolaikiniam tyrėjui šio literato kūriniai įdomūs pirmiausia savo gyvenamojo laiko refleksijomis. Rašytojas kūriniuose svarstė tautos likimo, luomų padėties, žmogaus pareigų ir teisių, vaikų edukacijos klausimus. Šiame tyrime Marevičius ir jo tekstiniai bei vizualiniai kūriniai traktuojami kaip savitas ir unikalus šaltinis, kuriame fiksuotos epochos politinės ir socialinės konstrukcijos, bendruomeninės laikotarpio vertybės. Projekte Marevičiaus kūryba ir veikla tiriama keliais aspektais: 1. politinio gyvenimo vertinimo; 2. visuomenės kritikos; 3. edukacijos projektų; 4. bajoro, menininko, „mažojo žmogaus“ tapatybės požiūriu.

Projekto rezultatai: perkaitytas pranešimas tarptautinėje konferencijoje, publikuotas mokslo straipsnis anglų kalba, numatoma išleisti mokslo studija. Vykdyta projekto sklaidos veikla: paroda Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, vieša paskaita ir virtuali paroda, skirta Marevičiaus kūrybai.
http://eparodos.mab.lt/s/-leiskite-ir-man-ka-galvoju-pasakyti