Atgal

Vilniaus dailė Didžiojo karo metais monografijos leidyba

Monografija nušviečia Lietuvos dailės istoriografijoje netyrinėtą 1914-1918 m. laikotarpio Vilniaus dailę. Tyrimo objektas apima meninę produkciją, meninį gyvenimą, meno paveldą ir masinę kultūrą, bei jų funkcionavimą specifinėmis karo, okupacijos sąlygomis. Projekto vykdymo metu monografijos tekstas buvo recenzuotas, redaguotas, parengtas knygos santraukos tekstas ir vertimas į anglų kalbą, gautos kūrinių publikavimo teisės, sudarytas iliustracinės medžiagos sarašas bei iliustracinės medžiagos parengimas spaudai. Atlikti knygos maketvimo ir spaudos darbai.

Rezultatas: Išleista monografija: Laima Laučkaitė, Vilniaus dailė Didžiojo karo metais, Vilnius: LKTI, 2018, ISBN 978-609-8231-03-8, santrauka anglų k., 224 p., iliustr., bibliogr., asmenvardžių r-klė.
https://www.lkti.lt/vilniaus-daile-didziojo-karo-metais/