Atgal

„Tvarios miestų plėtros sąvokos – filosofinė, sociologinė ir istorinė analizės““

Urbanizacija tapo didžiuliu iššūkiu visoms besivystančioms šalims XXI amžiuje. Mus supanti aplinka veikiama klimato pokyčių, ekologinių krizių, sparčios urbanizacijos. Susiduriame su miestų išsiplėtimu, gyventojų skaičiaus didėjimu ir problemomis, kurias kelia vizualinė ir aplinkos tarša, spūstys, oro užterštumas, nestabilumas ir nesaugumas. Projekte siekiama analizuoti metodologines kūrybinio tyrimo problemas ir sudaryti miesto kūrybingumo rodiklius, atsižvelgiant į regiono savitumą ir įvertinant miesto kūrybingumo vystymosi ir ekonominio augimo tarpusavio priklausomybę, o taip pat ugdyti tyrėjų tarpdisciplininio tyrimo kvalifikacijas. Basia Nikiforova projekte analizuoja kultūrai draugiškus matmenis – atvirumą, toleranciją, kultūrinį dalyvavimą ir miesto patrauklumą
https://fi.btk.mta.hu/images/Litvan_magyar_bilateralis_Sustainable_Urban_Development_concepts.pdf