Atgal

„Transformations of Statehood and their Impact on Societies”

Projektas „Research Network on Transformations of Statehood in Central Europe” finansuotas British Academy of Scienes, projekto pavadinimas „Practices and Perceptions of Property Redistribution in Poland and the Baltic States”, vadovas dr. Klaus Richter (University of Birmingham).

Projekto tikslas buvo suformuoti transnacionalinį akademinių institucijų tinklą, siekiant tirti ilgalaikius istorinės kaitos procesus Rytų Vidurio Europos valstybėse.

Rezultatai: dirbtuvės “Transformations of statehood in 20th-21st century Central Europe,” 2016-06-03/4, University of Birmingham, UK. Mokslininkų, kurių tyrimų temos galėtų susisieti teikiant paraišką ERC aukšto lygio finansivimo schemai, tinklo formavimas. Ilgalaikė finansavimo schema dar neparuošta.