Atgal

Romano Bytauto Raštų leidyba, Gintaras Kabelka

Projektu siekiama į šiuolaikinės lituanistikos bei platesnės humanitarų bendrijos dėmesio lauką įvesti nepelnytai primiršto vieno pirmųjų XX a. profesionalaus lietuvių filosofo, meno kritiko, visuomenės ir kultūros veikėjo Romano Bytauto (1886–1915) kūrybą, išleidžiant jo darbų rinkinį, kuris apima visus svarbiausius jo tekstus: iš rusų kalbos išverstą R. Bytauto Maskvos universitete apgintą diplominį darbą „Wundto mokymo apie sielos substancijos sąvoką kritika“ (1912), taip pat straipsnius ir studijas gyvenamojo meto (1908–1913 m.) kultūrinėje spaudoje: „Šis tas iš lietuvių kalbos filosofijos“, „Lietuvių raštkalbės reikalai“, „Aplink mūsų dailės parodą“, „Ar-gi?“, „Lavinimosi reikalui“, „Kaip tarti ir rašyti svetimžodžius“, „Tauta ir tautiška sąmonė“, „Enciklopedijos reikalais“. Šie darbai skirti tiek filologiniams, tiek filosofiniams kalbos klausimams, išskirtinei M. K. Čiurlionio kūrinių vertei aptarti, tautos esmės ir egzistencijos, nacijos formavimosi, dvasinės kūrybos, tautinės kultūros ir sąmonės, asmenybės, individualizmo problemoms nagrinėti. Svarbiausias mąstytojo veikalas yra diplominis darbas (visais atžvilgiais lygiavertis tuomet Vakarų Europoje gintoms daktaro disertacijoms) apie W. Wundto esmines filosofines psichologines idėjas (jis laimėjo Maskvos universiteto aukso medalį). Su R. Bytauto kūrybos esminiais bruožais, idėjomis, vartojamomis sąvokomis ir konceptualiais ryšiais su kitais to meto Lietuvos filosofais glaustai supažindins sudarytojo įvadinis straipsnis. Kaip Lietuvos filosofinės, visuomeninės, kultūrinės minties istorijos šaltinis, R. Bytauto darbų rinktinė gali būti naudojama Lietuvos kultūros, kalbos, psichologijos, edukologijos istorijų, tautinės tapatybės ir pan. studijose ir moksliniuose tyrimuose.