Atgal

Posthumanistinė teorija: objektai, problemos, metodologijos, Audronė Žukauskaitė

Projekto tikslas – sujungti skirtingas posthumanizmo teorines kryptis ir metodologijas į vientisą teorinę sistemą. Nepaisant savo etinio ir politinio svorio, posthumanistinė teorija vis dar yra padrika ir eklektiška. Tai aiškintina tuo, jog posthumanistinė teorija susieja daug skirtingų filosofijos krypčių ir disciplinų. Šiame projekte siekta sukurti nuoseklią metodologiją, kuri leistų tuo pačiu atžvilgiu ir remiantis tais pačiais principais ištirti fizinius, biologinius, žmogiškus ir technologinius esinius bei jų hibridines sąveikas. Tyrime buvo plėtojama Gilbert’o Simondon’o ontogenezės samprata, kuri aiškina visų esinių genezę. Projekte buvo remiamasi Simondon'o suformuluotu „analoginio paradigmatizmo“ metodu, kuris leidžia susieti skirtingas – fizines, biologines, žmogiškas (emocines ir afektyvias) ir technologines – sistemas.

Pagrindiniai rezultatai:

  • Žukauskaitė, Audronė. 2018. G. Simondon’o ontogenezės teorija: tarp organizmo ir techninio objekto, Problemos 94: 22–34. ISSN 2424-6158 (Online). ISSN 1392-1126 (Print). DOI:
    https://doi.org/10.15388/Problemos.0.0.11992
  • Žukauskaitė, Audronė. 2019. Hybrids, Chimeras, Aberrant Nuptials: New Modes of Cohabitation in Bioart”, Nordic Theatre Studies 31 (1): 22–37. ISSN Online: 2002-3898 and ISSN Print: 0904-6380. https://tidsskrift.dk/nts/article/view/113000/161687
  • Žukauskaitė, Audronė.  2020. Gaia Theory: Between Autopoiesis and Sympoiesis, Problemos 98: 141–153. ISSN 2424-6158 (Online). ISSN 1392-1126 (Print). DOI: https://doi.org/10.15388/Problemos.98.13
  • Žukauskaitė, Audronė. 2020. „Multiplicity as a Life: Deleuze, Simondon, Ruyer”, in. Przedpelski, R. and Wilmer, S. E. (eds). Deleuze, Guattari and the Art of Multiplicities. Edinburgh: Edinburgh University Press, 35-49. ISBN: 9781474457651
  • Žukauskaitė, Audronė. 2021. Planetary Assemblages: From Organic to Inorganic and Beyond, in de Assis, P. and Guidici, P. (eds.). Machinic Assemblages of Desire. Leuven: Leuven University Press, 297–308. ISBN: 9789462702547
  • Žukauskaitė, Audronė. 2023. Organism-Oriented Ontology. Edinburgh: Edinburgh University Press (forthcoming).