Atgal

Podoktorantūros projektas „G. Simondono technikos filosofija“

Stažuotės metu tyrinėta aktualėjanti XX a. prancūzų filosofo Gilberto Simondono technikos filosofija, ją kontekstualizuojant giminingų filosofinių teorijų ir šiuolaikinės informacinės visuomenės filosofinės refleksijos kontekstuose. Pirmiausia nagrinėtos ir relevantiškų (pvz., Martino Heideggerio, Bernardo Stieglerio ir kitų) teorijų lauke kontekstualizuojamos pagrindinės Simondono technikos filosofijos detalės kaip technikos evoliucijos samprata, technikos ir kultūros ryšio aptarimas, hilemorfinės supratimo struktūros kritika ir pan. Taip pat Simondono technikos filosofija kontekstualizuota technikos autonomijos tezės kontekste. Tai pasitarnavo kaip istorinis kontekstas formuojant pagrindą filosofiniam šiuolaikinės besirandančios technomokslinės situacijos apmąstymui.

Pagrindiniai rezultatai:

  • Mickevičius, Tomas Nemunas. 2022. Kontekstualizuojant G. Simondono hilemorfizmo kritiką: apie technologinį medijavimą, Sovijus (forthcoming).
  • Mickevičius, Tomas Nemunas. 2022. G. Simondonas tarp technikos kultūros ir technokratijos, nacionalinė konferencija „Politiškumas, ideologija ir žodžio laisvė filosofiniu, sociologiniu ir komunikaciniu požiūriu“, 2022 m. vasario 3 d., Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH).
    http://filosofijasociologija.vgtu.lt/files/conferences/1/Programa22.pdf