Atgal

Pažaislio vizitacijos, šaltinių leidyba, Mindaugas Paknys

Pažaislio barokinis vienuolynas jau seniai traukia meno istorikų dėmesį, o paskutiniu metu juo vis daugiau domisi ir Bažnyčios istorikai, tyrinėjamos vienuolyno fundacijos, ekonomika. Svarbiausių vienuolyno istorijos šaltinių publikavimas leis ateityje įvairiems tyrinėtojams dar geriau pažinti ir suprasti Pažaislio istoriją. Pažaislio kamaldulių vienuolynas XVIII a. buvo vizituojamas pačių vienuolių, atvykstančių iš Lenkijos ir Lietuvos provincijos – Krokuvos kamaldulių vienuolyno. Tačiau po 1795 m. Abiejų Tautų Respublikos panaikinimo, vienuolyną ėmė vizituoti Vilniaus vyskupijos dvasininkai. Iki vienuolyno panaikinimo 1831 m., jis buvo vizituotas mažiausiai 4 kartus. Išlikę vizitacijų aktai plačiai aprašo situaciją vienuolyne, bažnyčios architektūrą ir puošybą, valdytas žemes, gaunamas pajamas, pateikiamos vienuolyne gyvenančių vienuolių trumpos biografijos. Šių vizitacijų aprašymai svarbūs dėl to, kad jie paskutiniai fiksuoja vienuolyno padėtį prieš jį perimant stačiatikių vienuoliams. Naujieji šeimininkai vėliau vykdė įvairius pakeitimus, perdarė bažnyčios interjerą, vykdė vienuolyno patalpų rekonstrukcijas. Projekto metu iškeistoje knygoje buvo publikuoti visi žinomus išlikę Pažaislio kamaldulių vienuolyno vizitacijos aktai, su visais reikalingais komentarais, leidinio įvadu, o taip pat nedidelėmis įvadinėmis publikacijomis prieš kiekvieną vizitacijos aktą.

https://www.lkti.lt/pazaislio-kamaduliu-vienuolyno-xviii-xix-a-vizitaciju-aktai/