Atgal

Pažaislio kamaldulių vienuolyno istorija, Mindaugas Paknys

Pažaislio vienuolynas buvo vienas iš septynių Lenkijos ir Lietuvos provincijos kamaldulių vienuolynų, labiausiai į šiaurę nutolęs kamaldulių Monte Koronos kongregacijos eremų. Šioje knygoje aptarti pagrindiniai liturginiai ir ekonominiai Pažaislio gyvavimo aspektai. Jų liturgija buvo artima kitiems šv. Benedikto regula besirėmusioms vienuolijoms, nors turėjo savo tradicijų ir tam tikrų skirtumų. Knygoje aprašoma, kaip būdavo priimami novicijai, kaip jie mokomi. Atvykę naujokai prisistatydavo kapitulai, kuri įvertindavo jų sugebėjimus ir leisdavo trumpai susipažinti su gyvenimu vienuolyne. Po to kandidatai (jei neatsisakydavo) būdavo priimami į noviciatą, bet skirtingais statusais. Amžinuosius įžadus duodavo vienuoliai tėvai (iš pradžių kaip klierikai) ir broliai konversai, o broliai oblatai būdavo priimami be amžinųjų įžadų, bet irgi turėdavo panašias sąlygas ereme, kaip ir kiti vienuoliai. Į svarbiausias pareigas – eremų priorų, novicijų magistrų, ekonomų (nuo XVIII a. vidurio) buvo skiriama Generalinių kapitulų metu Monte Koronos ereme. Smulkesnės pareigos (zakristijono, archyvaro, bibliotekininko, novicijų egzaminuotojo, brolių instruktoriaus, virėjo, kepėjo, ligonių slaugytojo, vartininko ir kitų) buvo paskirstomos jau pačiame ereme. Nors patys kamalduliai mėsos nevalgė, tačiau jie augino galvijus, avis, naminius paukščius, kuriuos parduodavo ar naudojo jų vilną. Didžiausią visgi pelną kamalduliams teikdavo grūdinės kultūros. Buvo auginami miežiai, rugiai, kviečiai, avižos, žirniai ir kita, kas vartota, be abejo, taip pat ir eremo virtuvėje. kamalduliai užsisakinėdavo įvairių prekių iš Karaliaučiaus – jos buvo gabenamos Baltijos jūra, po to Nemuno upe aukštyn iki Pažaislio. Iš pamario statinėmis gabentos silkės ir vynas, džiovintos jūrinės menkės, įvairūs prieskoniai (pavyzdžiui, cinamonas ar šafranas), ryžiai, razinos, cukrus ir net tabakas. Pažaislį iš Karaliaučiaus pasiekiančių ir vietoje perkamų prekių įvairovė liudija, kad gyvenimas ereme tikrai nebuvo nuobodus ir monotoniškas. Todėl galvojant apie Pažaislį verta prisiminti, kad spalvingas yra ne tik vienuolyno dekoras, bet įvairiaspalvė buvo ir kamaldulių istorija Pažaislyje.

Rezultatas:  Paknys, Mindaugas. Pažaislio eremas: kamaldulių vienuolyno istorija, Vilnius: LKTI, 2020. ISBN 978-609-8231-25-0
https://www.lkti.lt/pazaislio-eremas-kamalduliu-vienuolyno-istorija/