Atgal

Pauliaus Normanto kelionė į tolumas ir į save monografijos leidyba. Odeta Žukauskienė

Projekto tikslas - publikuoti knygą, kurioje kultūrinės antropologijos ir komparatyvistinių tyrimų perspektyvoje aptariama keliautojo ir fotografo Pauliaus Normanto disentinė, fotografinė ir etnografinė veikla, kelionės ir buvimo kelyje filosofija bei kultūriniai dialogai, atspindintys bendrąsias Lietuvos ir pasaulio kultūros slinktis, santykio su Kitu pokyčius ir globalaus pasaulio raidą. Veikale siekiama apmąstyti fotografo patirtis Tolimuosiuose Rytuose ir Vidurio Azijoje, ekspedicijų ir piligriminių kelionių po atokias pasaulio vietas nuotraukas, jų estetinę vertę ir kultūrinę reikšmę. Knygoje aptariamas Pauliaus Normanto fotografinis palikimas, kuriame įamžintas nykstančių tautų gyvenimas, kultūrų vertybės, autentiškumas ir savastis, kurio svarba išryškėja niveliuojančio globalumo akistatoje. Taip pat aptariamas kūrėjo intelektualinis akiratis – Rytų filosofijos, kultūros ir meno, pažinimas susijęs su alternatyviais diskursais, Kito pažinimu ir savasties paieškomis. Knygos aktualumą lemia kontekstualus žvilgsnis į P. Normanto kūrybinę veiklą ir fotografiją, siekis atskleisti: orientalistinio sąjūdžio reikšmę, bendraminčių tinklą, ekspedicijų geografiją, kelionių prasmę ir globalių perspektyvų sklaidą.

Rezultatai:

Paulius Normantas: kelionė į tolumas, ėjimas į save. Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos XIII / Sudarytoja. O. Žukauskienė. – Vilnius: LKTI, 2019. – 287 p.https://www.lkti.lt/paulius-normantas-kelione-i-tolumas-ejimas-i-save/

Odeta Žukauskienė. Knygos Paulius Normantas: kelionė į tolumas, ėjimas į save pristatymas. Vilniaus knygų mugė. 2020-02-23.https://issuu.com/lithuaniancultureinstitute/docs/vkm_programa-2020_lt