• Titulinis
  • Mokslinė veikla
  • Projektai
  • Parodos knygos – studijos Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas: Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje parengimas ir leidyba, Regimanta Stankevičienė
Atgal

Parodos knygos – studijos Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas: Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje parengimas ir leidyba, Regimanta Stankevičienė

Leidinys tęsia 2019 m. autorės Bažnytinio paveldo muziejuje surengtoje to paties pavadinimo parodoje rodytų „Jėzumi Nazariečiu“ arba (pagal pirmavaizdį Vilniaus Antakalnio trinitorių bažnyčioje) „Antakalnio Jėzumi“ įvardijamų Lietuvoje nuo 1700 m. kuriamų Kristaus atvaizdų iš bažnyčių, muziejų, bibliotekų ir privačių asmenų kolekcijų publikavimą ir tyrimus. Pirmą kartą Lietuvoje, ir ne vien joje, taip plačiai ir nuosekliai, moksliniais tekstais ir vaizdais atskleista šio specifinės kilmės ir ikonografijos atvaizdo panorama, meninė raiška, raida, išryškintos profesionaliosios ir liaudies dailės sąveikos. Publikuojami įvairios paskirties ir rūšies kūriniai: bažnyčių altoriams, procesijų reikmenims, kryždirbystės paminklams ir t. t. skirtos skulptūros, paveikslai, raižiniai, medaliukai ar net scenografijos kūriniai. Pateikiama daug naujos istorinės ir kontekstinės medžiagos, patikslintų duomenų, autorysčių. Knyga skirta dailės, kultūros, religijos, etnologijos istorijos specialistams ir šiomis sritimis besidomintiems ar tautodailės tradicijų puoselėtojams.

Rezultatai: išleista parodos knyga – studija: Regimanta Stankevičienė, Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas: Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje, Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2021.  ISBN 978-609-8151-21-3

https://www.lkti.lt/antakalnio-jezus-ir-kiti-stebuklingojo-jezaus-nazariecio-atvaizdai-lietuvoje/