Atgal

Nijolės Miliauskaitės laiškai motinai – šaltinių leidyba, Dalius Viliūnas

Tai – Lietuvos kultūros istorijos šaltinių leidinys. Jame skelbiami Marijampolės vidurinės mokyklos-internato literatūros mokytojai Liudai Viliūnienei 1968–2000 m. rašyti laiškai. Poetės epistolikos rinkinys svarbus ne tik biografijai ir mažai žinomai ,,kūrybinei virtuvei“ pažinti. Jis atskleidžia ypatingą 7–8-ojo XX a. dešimtmečio kultūrinę atmosferą Vilniuje, universitetinėje aplinkoje, kurioje vyko reikšmingi poezijos, dailės, muzikos kūrybos modernėjimo pokyčiai ir proveržiai, pleveno Vakarų avangardinių sąjūdžių dvasia – bitlomanijos, hipių subkultūros, taip pat besikuriančių folklorinių judėjimų entuziazmas. Laiškuose prasišviečia subtilus poetės likiminės meilės poetui Vytautui Bložei punktyras. Skelbiamos nepublikuotos šio laikotarpio N. Miliauskaitės eilės. Ko gero, svarbiausia šiame rinkinyje – puikiai dokumentuotas mokytojystės ir mokinystės dvasinis ryšys, sielų dialogas – būtent tai, kas gyvybiškai aktualu ir šiandieninei Lietuvos mokyklai.

Rezultatas https://www.lkti.lt/nijoles-miliauskaites-laiskai-mokytojai/