Atgal

Žurnalas „Athena: filosofijos studijos“ įtrauktas į duomenų bazę „Scopus“

2023-09-02

Džiaugiamės, jog LKTI leidžiamas žurnalas „Athena: filosofijos studijos“ įtrauktas į duomenų bazę „Scopus“. Sveikiname žurnalo leidėjus, autorius, redkolegijos narius, teminių numerių sudarytojus, recenzentus. Žurnalo tarptautinis įvertinimas – visų jūsų nuopelnas.
„Athena: filosofijos studijos“ yra tarptautinis atviros prieigos akademinis žurnalas, kurį rengia LKTI Šiuolaikinės filosofijos skyriaus mokslininkai. Leidinys, kurio pirmasis numeris pasirodė 2006 metais, siekia pristatyti naujas filosofines idėjas, problemas ir metodologijas, pasirodančias šiuolaikinės filosofijos kontekste. Kiekvienas žurnalo numeris skiriamas vis kitai filosofinei temai, kuri potencialiems autoriams paskelbiama iš anksto. Žurnalas „Athena: filosofijos studijos“ jau išleido numerius, analizuojančius tokius reiškinius kaip naujasis materializmas, gyvūno klausimas filosofijoje, antropocenas, technikos filosofija, biopolitika ir kt., bei pristatė tokias svarbias figūras kaip Emmanuelis Levinas, Michelis Foucault ir Jacques’as Derrida. Leidinyje taip pat spausdinamos reikšmingų filosofijos darbų recenzijos, filosofinių tekstų vertimai bei filosofinio gyvenimo apžvalga.

Maloniai kviečiame bendradarbiauti!