Atgal

Naujienos

2021 m. rugsėjo 17 d. 16:30 val.

2021-09-16

Šiaulių „Aušros“ muziejus
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
maloniai kviečia į pokalbį
ŠIAULIŲ KRAŠTO BAŽNYČIOS:
ISTORIJA, ARCHITEKTŪRA, MENO VERTYBĖS
2021 m. rugsėjo 17 d. (penktadienį) 16.30 val.
Šiaulių „Aušros“ muziejuje
Ch. Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74)

Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslininkų grupė nuo 2009 m. vykdo projektą „Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių vyskupija“. Ilgo ir kruopštaus darbo tikslas – nuodugniai ištirti ir leidinių serijoje publi­kuoti visų Šiaulių vyskupijos bažnyčių ir koplyčių dailės palikimą. 2015 m. buvo pabaigtas tyrinėti Joniškio dekanatas. Pastaraisiais metais gilinamasi į Šiaulių dekanato šventovių istoriją, architektūrą ir dailės vertybes, išleistos dvi Šiaulių krašto parapijoms skirtos knygos. Pokalbio metu projekto autoriai pristatys savo darbus ir pasikeis žiniomis su krašto istorija besidominčiais šiauliečiais. 
Projektą vykdo Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Projekto dalyviai: dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė (vadovė),
dr. Asta Giniūnienė, doc. dr. Liudas Jovaiša, dr. Gabija Surdokaitė-Vitienė,
dr. Regimanta Stankevičienė, dr. Dalia Vasiliūnienė.
Projektą remia Lietuvos mokslo taryba
Renginį organizuoja Lietuvos kultūros tyrimų institutas ir Šiaulių „Aušros“ muziejus
Europos paveldo dienų’21 renginys

KVIETIMAS (JPG), PLAKATAS(JPG)