Atgal

Naujienos

Priėmimas į Menotyros krypties mokslo doktorantūros studijas 2020 m.

2020-04-28

Priėmimas į nuolatines VDA, LKTI ir LMTA vykdomas Menotyros krypties mokslo doktorantūros studijas 2020 m.

Į doktorantūros studijas priimami asmenys, turintys magistro laipsnį arba jį atitinkančią aukštojo universitetinio mokslo kvalifikaciją.

Priėmimo datos ir terminai

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

rugpjūčio 10-14 d.
Stojimo dokumentai teikiami viename pdf. dokumente atsiunčiant elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems rugpjūčio 24 d., 10 val. 
Kviečiamųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas rugpjūčio 24 d., 17 val. 
Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas rugpjūčio 25-26 d.
Priimtųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas  rugpjūčio 28 d.

Atrankos kriterijai, papildomi balai

Mokslinio tyrimo projekto įvertinimas, pokalbio įvertinimas, publikacijų ir mokslinių publikacijų įvertinimas.

Konkursinio balo formulė

Konkursinis balas susideda iš mokslinio tyrimo projekto (Mtp), pokalbio (Pk), publikacijų ir mokslinių publikacijų (Mpb) įvertinimų vidurkio.

Ʃ - Konkursinis balas
Ʃ = 0,5Mtp + 0,3Pk + 0,2Mpb

Konkursinio balo sandara

Priėmimo komisija, taikydama dešimtbalę sistemą, įvertina kandidato pateiktą medžiagą: mokslinio tyrimo projektą, publikacijas, ir pokalbio metu išryškėjusį tinkamumą moksliniam darbui, motyvaciją vykdyti pasirinktos mokslinės problemos tyrimus, mokslinio darbo patirtį. Jei kandidatai, surenka vienodą konkursinį balą, teikiant pirmenybę atsižvelgiama į pateiktas rekomendacijas. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7.

Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal pridedamą lentelę. Bendra taškų suma perskaičiuojama į dešimtbalę sistemą tokiu būdu: didžiausią taškų sumą surinkusio pretendento taškų suma (Tmax) prilyginama 10 balų. Tmax dalinant iš 10 gaunama konstanta -k (k = Tmax/10). Kitų konkurso dalyvių surinktų taškų sumą dalinant iš konstantos k, gaunamas pretendento balų skaičius už mokslines publikacijas (balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies).

Eil. Nr. Mokslo darbo rūšis Darbo apimties vienetas Darbo apimties vieneto vertė taškais
1. Publikacija recenzuojamame mokslo leidinyje vnt. 10
2. Publikacija kultūros ar profesiniame leidinyje vnt. 7

Reikalingi dokumentai (žemiau išvardinti dokumentai teikiami viename pdf. dokumente)

• Prašymas Rektoriaus vardu;
• Diplomo ir jo priedėlio kopija. Jeigu išsilavinimas įgytas užsienio aukštojoje mokykloje, su diplomo ir jo priedėlio kopija reikia pateikti Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą. Stojantieji, kurie 2020 m. apgynė magistro baigiamąjį darbą, tačiau jų diplomų įteikimas numatytas vėliau nei 2020-06-18, gali pateikti pažymą apie baigiamojo darbo įvertinimą iš institucijos, kurioje apsigynė magistro laipsnį. Tokiu atveju diplomo ir jo priedėlio kopijos pateikiamos įstojus.
• Dviejų mokslininkų rekomendacijos (humanitarinių mokslų srities) 2020 m.
• Mokslinio tyrimo projektas (apie 40 000 spaudos ženklų). Projektas turi būti priskirtas tam tikrai tematikai (tematikų sąrašas ČIA) arba dviem tematikom priorite tvarka.
• Kūrybinės ir mokslinės veiklos aprašymas (CV)
• Mokslinių ir kitų publikacijų sąrašas ir mokslinių publikacijų kopijos
• Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija
• Stojimo įmokos kvitas

Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
kodas 111950439;
gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
banko kodas – 73000;
SWIFT: HABALT22;
mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
suma skaičiais – 30 Eur;
būtina nurodyti mokesčio pavadinimą – „stojančiojo vardas pavardė stojamoji įmoka į doktorantūrą“. 

Stojamųjų studijų įmoka, įmokėta ne į VDA sąskaitą, neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Atsiimant dokumentus, įmokėta studijų įmoka negrąžinama.

Informacija teikiama

Vilniaus dailės akademija
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), antras aukštas, Vilnius.
tel. (8–5) 2105 456
el. p. doktorantura@vda.lt
Priėmimo laikas darbo dienomis nuo 9 iki 17  val. (12-13 val. pietų pertrauka)

Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58 – 215, Vilnius
tel. (8–5) 2 751898
el. p. lkti@lkti.lt

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Gedimino pr. 42, Vilnius, 208 kabinetas
tel. (8 5) 261 7682
e.p. doktorantura@lmta.lt