Atgal

Naujienos

LKTI Sveikinimas

2021-03-03

SVEIKINAME LKTI Šiuolaikinės filosofijos skyriaus ketvirtųjų metų doktorantą

Denis Petrina

DENĮ PETRINĄ (vadovė vyriausioji m. d., dr. Audronė Žukauskaitė, disertacijos pavadinimas AFEKTO SAMPRATOS FILOSOFINĖS INTERPRETACIJOS IR (BIO)POLITINĖS IMPLIKACIJOS), sėkmingai praėjusį LMT ekspertų atranką ir įvertintą už studijų rezultatus metine parama. Kaip informavo Lietuvos mokslo tarybos Mokslo programų skyrius, doktorantui Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021-02-22 įsakymu Nr. V-82 skirta 2021 metų parama už studijų rezultatus. Nuoširdžiai linkime sėkmės baigiant studijas ir rengiantis disertacijos gynimui!