Atgal

Naujienos

Lietuvos sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 2: Šiaulių dekanatas, kn. 2: Kairiai – Kurtuvėnai (2020) knygos pristatymas

2021-06-28

2021 m. liepos 2 d. (penktadienį) 16 val. Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje vyks knygos Lietuvos sakralinė dailėt. II: Šiaulių vyskupijad. 2: Šiaulių dekanataskn. 2: Kairiai – Kurtuvėnai (2020) pristatymas.

Ši knyga tęsia 2008 m. pradėtų Šiaulių vyskupijos bažnyčių ir koplyčių architektūros ir dailės tyrinėjimų publikavimą. Joje pristatomi Kairių, Kuršėnų ir Kurtuvėnų bažnyčių, Kryžių kalno komplekso ir pranciškonų vienuolyno, Kybarčių bei Kalviškių koplyčių istorija ir paveldo vertybės. 

Sudarytojos ir autorės Regimanta Stankevičienė, Dalia Vasiliūnienė 

Autoriai: Vaida Almonaitytė-Navickienė, Asta Giniūnienė, Liudas Jovaiša, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Gabija Surdokaitė-Vitienė, Mindaugas Žiedelis 

Fotografas Vytautas Balčytis

Leidinį rengia Lietuvos kultūros tyrimų institutas, projektą remia Lietuvos mokslo taryba 

Renginio dalyviai: Kurtuvėnų klebonas Marius Dyglys, Kurtuvėnų regioninio parko direktorius Rimvydas Tamulaitis ir knygos autoriai