Atgal

Lietuvos kultūros tyrimų institutas sveikina dr. Regimantą Stankevičienę

2022-02-24

Kurios moksliniai darbai buvo įvertinti Vyriausybės kultūros ir meno premija. Premija suteikta už išskirtinės kokybės publikacijas, suformavusias Lietuvos bažnytinės dailės tyrimų mokyklą, kurios pagrindą sudaro dailės kūrinio analizės ir ikonologinio metodo sintezė, atskleidžianti to kūrinio prasmę istoriniame ir kultūriniame kontekste. Įvertinti dailėtyrininkės ekspertinė kompetencija ir nuopelnai Lietuvos dailės paveldo restauravimo srityje.
Premija bus įteikta 2022 m. kovo 11 dieną.