Atgal

Lietuvos kultūros tyrimų institutas skelbia konkursą eiti pareigas

2024-01-03

Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriuje:
1 vyriausiojo mokslo darbuotojo – 1 etatui.
Reikalavimai: patirtis lyginamuosiuose civilizacijų ir kultūrų sąveikų, kultūrinės atminties, šiuolaikinio kapitalizmo ir antropoceno iššūkių tyrinėjimuose, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams.

Šiuolaikinės filosofijos skyriuje:
1 vyriausiojo mokslo darbuotojo – 0,5 etato.
Reikalavimai: patirtis fundamentalių antikinės ir šiuolaikinės filosofijos tyrimų bei taikomosios veiklos srityse, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Kultūrų kaita ir sąveika XXI a. iššūkių sąlygomis“ uždaviniams.

Dokumentai dalyvauti konkurse:
- prašymas leisti dalyvauti konkurse Lietuvos kultūros tyrimų instituto Direktoriaus vardu;
- mokslo darbų sąrašas ir mokslinės, taikomosios bei pedagoginės veiklos aprašymas;
- kadencijos darbo planas (laisva forma).

Ne Instituto darbuotojams papildomai:
- gyvenimo aprašymas (curriculum vitae);
- aukštojo mokslo diplomas;
- kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos;
- svarbiausi publikuoti darbai.
Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Adresas dokumentams teikti:
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Saltoniškių g. 58, 215 kab., LT-08105 Vilnius
El-adresas dokumentams siųsti:
el. p. lkti@lkti.lt

Telefonas ar el-adresas pasiteirauti:
Mob. tel. 8 687 76622, el. p. lkti@lkti.lt

Dokumentų pateikimo terminas:
iki 2024-02-12

Konkursą įvykdyti iki 2024-03-01.

Skelbimo pagrindas – LKTI Direktoriaus 2024 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. V-1