Atgal

Naujienos

Lietuvos kultūros tyrimų institutas skelbia konkursą eiti pareigas

2022-09-20

Baltų ir Lietuvos kultūros istorijos skyriuje:
       1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 0,5 etato.
Reikalavimai: patirtis baltų kultūros tyrimų ir taikomosios veiklos srityse, atitikimas ilgalaikės programos „Kultūrų kaita ir sąveika XXI a. iššūkių sąlygomis“ uždaviniams, kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams.

       Sakralinio meno paveldo skyriuje:
       1 jaunesniojo mokslo darbuotojo – 0,5 etato.
Reikalavimai: patirtis sakralinio meno (architektūros) paveldo ir taikomųjų tyrimų srityje, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams.

Dokumentai dalyvauti konkurse:
prašymas leisti dalyvauti konkurse Lietuvos kultūros tyrimų instituto Direktoriaus vardu;
mokslo darbų sąrašas ir mokslinės, taikomosios bei pedagoginės veiklos aprašymas;
- kadencijos darbo planas (laisva forma).

Ne Instituto darbuotojams papildomai:
- gyvenimo aprašymas (curriculum vitae);
- aukštojo mokslo diplomas;
- kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos;
- svarbiausi publikuoti darbai.
Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Adresas dokumentams teikti:
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Saltoniškių g. 58, 215 kab., LT-08105 Vilnius
El-adresas dokumentams siųsti:
el. p. lkti@lkti.lt

Telefonas ar el-adresas pasiteirauti:
Mob. tel. 8 687 76622, el. p. lkti@lkti.lt

Dokumentų pateikimo terminas:
iki 2022-10-27

Konkursą įvykdyti iki 2022-11-10.

Skelbimo pagrindas – LKTI Direktoriaus 2022 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. V-23