Atgal

Naujienos

Lietuvos kultūros tyrimų institutas skelbia konkursą eiti pareigas:

2020-10-06

Lietuvos kultūros tyrimų institutas skelbia konkursą eiti pareigas:

Baltų ir Lietuvos kultūros istorijos skyriuje:

  • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 0,25 etato.

Reikalavimai: patirtis fundamentalių Lietuvos kultūros istorijos tyrimų srityje, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams.

  • 1 mokslo darbuotojo – 0,25 etato.

Reikalavimai: patirtis baltų kultūros tyrimų srityje, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Tradicijos ir dabarties sankirtos: tarpdalykiniai XX a.–XXI a. kultūros tyrimai“ uždaviniams.

Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriuje:

  • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 etatui.

Reikalavimai: patirtis komparatyvistinių kultūros tyrimų srityje, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Tradicijos ir dabarties sankirtos: tarpdalykiniai XX a.–XXI a. kultūros tyrimai“ uždaviniams.

  • 1 mokslo darbuotojo – 0,75 etato.

Reikalavimai: patirtis komparatyvistinių kultūros tyrimų srityje, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams.

  • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo –- 0,5 etato.

Reikalavimai: patirtis komparatyvistinių kultūros tyrimų srityje, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams.

Šiuolaikinės filosofijos skyriuje:

  • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 0,25 etato.

Reikalavimai: patirtis fundamentalių šiuolaikinės filosofijos tyrimų ir taikomosios veiklos srityse, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Tradicijos ir dabarties sankirtos: tarpdalykiniai XX a.–XXI a. kultūros tyrimai“ uždaviniams.

Šiuolaikinės Lietuvos kultūros skyriuje:

  • 1 vyresniojo mokslo darbuotojo – 0,75 etato.

Reikalavimai: patirtis fundamentalių šiuolaikinės Lietuvos kultūros tyrimų srityje, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir Institute vykdomos temos „Lietuvos kultūra eurointegracijos ir globalizacijos sąlygomis“ uždaviniams.

  • 1 mokslo darbuotojo – 1 etatui.

Reikalavimai: patirtis šiuolaikinės Lietuvos kultūros tyrimuose, atitikimas kvalifikaciniams LKTI mokslo darbuotojų reikalavimams ir ilgalaikės programos „Tradicijos ir dabarties sankirtos: tarpdalykiniai XX a.–XXI a. kultūros tyrimai“ uždaviniams.

KVALIFIKACINIŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

Dokumentai dalyvauti konkurse:
prašymas leisti dalyvauti konkurse Lietuvos kultūros tyrimų instituto Direktoriaus vardu (forma prisegta);
mokslo darbų sąrašas ir mokslinės, taikomosios bei pedagoginės veiklos aprašymas (forma prisegta);
- kadencijos darbo planas (laisva forma).

Ne Instituto darbuotojams papildomai:
- gyvenimo aprašymas (curriculum vitae);
- aukštojo mokslo diplomas;
- kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos;
- svarbiausi publikuoti darbai.

Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.
Adresas dokumentams teikti: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Saltoniškių g. 58, 215 kab., LT-08105 Vilnius
Telefonas ar elektroninis adresas pasiteirauti: Tel. (8 5) 2751898, mob. 8 687 76622, el. p. lkti@lkti.lt
Dokumentų pateikimo terminas: iki 2020-11-20
Skelbimo pagrindas – LKTI Direktoriaus įsakymas 2020 m. spalio 6 d. Nr. V-22 (prisegtas).

Konkursą įvykdyti iki 2020-11-27.