Atgal

Lietuvos kultūros tyrimų institutas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su École Pratique des Hautes Études (ÉPHE, Sorbonos Universitetas, Prancūzija)

2024-01-15

ÉPHE yra aukštojo mokslo institucija, turinti istorinių ir filologinių mokslų, religinių mokslų bei gamtos ir gyvybės mokslų fakultetus. Šioje aukštojo mokslo institucijoje vykdomi, be kita ko, retų kalbų, religijų tyrimai, taip pat ieškoma sprendimų pasitinkant visuomenei aktualiausius, pavyzdžiui, ekologijos, iššūkius. Pasirašyta sutartis numato mokslinį tarpinstitucinį mokslinį bendradarbiavimą bei dėstytojų, mokslininkų ir studentų mainus.
École Pratique des Hautes Études (PDF)