Atgal

Lietuvos filosofijos trajektorijos 2023

2023-09-01

LKTI LIETUVOS FILOSOFIJOS ISTORIJOS SKYRIUS

MOKSLINĖ KONFERENCIJA
LIETUVOS FILOSOFIJOS TRAJEKTORIJOS 2023

2023 m. lapkričio 16–17 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyrius kviečia paminėti Pasaulinę filosofijos dieną ir dalyvauti respublikinėje mokslinėje konferencijoje Lietuvos filosofijos trajektorijos 2023.

Konferencija vyks LKTI salėje, 216 k., Saltoniškių g. 58, Vilnius.

Dalyvius kviečiame dalintis savo atradimais bei pastebėjimais besigilinant į įvariakalbę Lietuvos filosofiją, jos raidos ypatybes, laikotarpius, kryptis, mokyklas ir atskiras personalijas.

Taip pat kviečiame diskutuoti apie Lietuvos filosofijos istorijos tyrimų strategijas. Ligšiol šia tema vykusiuose debatuose išryškėjusios dvi pagrindinės pozicijos. Pirmosios šalininkai siūlo į Lietuvos filosofiją žvelgti kaip į sudėtinę Vakarų filosofijos dalį ir ją vertinti per pastarosios prizmę. Jie ragina gilintis, kaip Lietuvos filosofinį mąstymą sąlygojo Vakarų filosofijos tendencijos, ir aiškintis, ką galbūt naujo Vakarų filosofijos kontekste pasakė mūsų filosofai. Antrosios pozicijos šalininkai tokią strategiją vertina kaip menkinamąją ir, neneigdami išorės įtakų, siūlo į Lietuvos filosofiją žiūrėti kaip į santykinai savarankišką reiškinį, o atskirus mąstytojus vertinti pagal jų indėlį į Lietuvos filosofinę mintį, o taip pat ir į platesnį šalies kultūrinį, socialinį bei politinį gyvenimą. Pasaulinės filosofijos dienos proga kviečiame konferencijos dalyvius pratęsti minėtas diskusijas ir išsakyti savo požiūrį į tai, kokia istoriografinė strategija šiandien yra perspektyviausia mūsų tyrimų lauke.

Konferencijoje laukiami ne tik filosofai, bet ir kiti į Lietuvos intelektualinės minties raidos peripetijas besigilinantys mokslininkai.

Paraiškų su pranešimų pavadinimais ir tezėmis (iki 1700 ženklų be tarpų) laukiame iki 2023 m. spalio 31 d. Paraiškas siųsti šiuo el. paštu: lietuvos.filosofijos.istorija@gmail.com

Numatoma pranešimų trukmė 20 min. Dar 10 min. bus skirta atsakymams į klausimus.

Konferencijos organizacinis komitetas: Pirmininkas – dr. Alvydas Noreika, nariai – Vygandas Aleksandravičius, Matas Grubliauskas, dr. Gintaras Kabelka, dr. Rūta Marija Vabalaitė, dr. Pillė Veljataga ir dr. Dalius Viliūnas.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į dr. Alvydą Noreiką. El. paštas: alvydasn@gmail.com

Kvietimas (PDF)

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI!