Atgal

Ketvirtasis LKTI doktorantų seminaras

2023-10-03

DOKTORANTŲ SEMINARAI

Informuojame, kad 2023 m. spalio 10 d. vyks ketvirtasis LKTI doktorantų seminaras.

Prelegentė – LKTI Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus III k. doktorantė Ina Kiseliova-El Marassy, kurios pranešime bus aptariama specifinė Suhravardžio imaginacinė eschatologijos koncepcija – ʿālamu l-mithāl. Pranešimą komentuos kviestiniai mokslininkai: prof. dr. Naglis Kardelis ir dr. Vytautas Rubavičius.

Pranešimo pavadinimas: Imaginacinis pasaulis Suhravardžio filosofijoje

Santrauka: Suhravardžio imaginacinė eschatologijos koncepcija ʿālamu l-mithāl Vakaruose geriau žinoma prancūzų mokslininko Henrio Corbino išpopuliarintu pavadinimu mundus imaginalis. Imaginacinis, nuo įprastos vaizduotės besiskiriančios imaginatio vera sugeneruotas pasaulis, esantis tarp žemiškojo bei dangiškojo, gali būti pasiektas miegant, medituojant arba po mirties.

Žinant sinkretinę sufizmo kilmę, disertacijoje gręžiamasi į senovės Egipto, platonizmo ir neoplatonikų filosofines tradicijas, iš kurių tikriausiai kilusi islamo aukso amžiuje išplėtota ʿālamu l-mithāl koncepcija. Pasitelkiamos konceptualiai artimiausios ankstesnių civilizacijų paradigmos: egiptiečių Nendrių laukai, Platono „tikroji žemė“, idėjų teorija ir Plotino sielos hipostazė. Preziumuojama, kad idėjinės suhravardiškojo ʿālamu l-mithāl ištakos glūdi būtent šiose tradicijose. Savitai transformuotos ir integruotos į pagal Dievo Žodį (Koraną) surikiuotą ankstyvąjį islamo filosofijos pasaulį, Suhravardžio filosofijoje jos galutinai performuojamos į sufiškąją ʿālamu l-mithāl koncepciją ir tampa viena iš pagrindinių jo nušvitimo filosofijos konstantų. Remdamasi originaliu Suhravardžio veikalu Ḥikmatu l-išrāq („Nušvitimo filosofija“), parodysiu, jog, diegdamas epistemologines inovacijas, Suhravardis pirmasis ʿālamu l-mithāl suteikia atskirą ontologinį lygmenį: greta intelekto, sielos ir materijos pasaulių atsiranda ketvirtasis – imaginalijų pasaulis, taip išsprendžiant ilgai trukusį religinį ir filosofinį pomirtinio pasaulio antagonizmą.

Seminaro vieta: Lietuvos kultūros tyrimų institutas (Saltoniškių g. 58, Vilnius), 216 salė.
Seminaro data ir laikas: 2023 m. spalio 10 d. 17 val.
Trukmė: 90 min.

Iliustracija: Šihabudyno as-Suhravardžio (1154–1191 m.) portretas. Nežinomas autorius

Pranešimo santrauka (PDF)