Atgal

IX VDU ir LKTI doktorantų seminaras_gegužės 14 d.

2024-05-08

DOKTORANTŲ SEMINARAI

Informuojame, kad 2024 m. gegužės 14 d. vyks devintasis VDU ir LKTI doktorantų seminaras

Prelegentas – LKTI filosofijos doktorantas Gediminas Zelvaras, kurio pranešime bus nagrinėjami Sokratikoi logoi bruožai Eukleido, Faidono ir Aischino fragmentuose.  Pranešimą komentuos kviestiniai mokslininkai: dr. Danutė Bacevičiūtė ir dr. Rasius Makselis.

Pranešimo pavadinimas: Sokratikoi logoi bruožai Eukleido, Faidono ir Aischino fragmentuose“

Santrauka: Aristotelis ,,Poetikos” pradžioje užsimena apie Sokratikoi logoi reiškinį, judėjimą. Tai sokratikų, rašiusių po savo mokytojo mirties, dialogai. Tiesa, šie dialogai, išskyrus Platono ir Ksenofonto tekstus, išliko tik fragmentų pavidalu. Žymus Platono filosofijos tyrinėtojas Charles Kahn‘as savo fundamentalioje studijoje ,,Plato and the socratic dialogue. The philosophical use of a literary form” (1996) pateikė detalią Sokratikoi logoi rekonstrukciją. Ja ir kitų tyrėjų tekstais remdamiesi analizuosime trijų sokratikų – Aischino, Faidono ir Eukleido – dialogų fragmentų idėjas ir istorinį autorių kontekstą. Tampa aišku, kad Platonas nėra vienintelis dialoginio žanro filosofijoje kūrėjas. Platonas rašė dialogus kaip ir kiti sokratikai. Kita vertus, tai kad rašyti būtent dialogai pagrindžia šios mąstymo formos esmingumą posokratiniam filosofavimui. Ar posokratinė filosofinė literatūra yra intelektualinių varžybų vaisius? Atsiribodami nuo kraštutines hedonizmo ir asketizmo idėjas propagavusių sokratikų Aristipo ir Antisteno pozicijų, pranešime apžvelgsime nuosaikesnes filosofines nuostatas puoselėjusių sokratikų – Faidono, Eukleido ir Aischino – dialogų fragmentų bruožus. Kokia esminė skirtis tarp Platono ir Ksenofonto, žymia dalimi besirėmusio antistenišku Sokrato paveikslu, pateiktų Sokrato filosofijos paskirties apibūdinimų? Kurie Faidono, Eukleido ir Aischino dialogų reikšminiai akcentai randa atgarsį Platono dialoguose ir kaip trijų sokratikų mintys palaiko Platono filosofijos projektą? Kaip Aischino mintys apie Sokratą leidžia išryškinti vertybiškai intencionalaus santykio su pašnekovu svarbą filosofiniame Platono dialoge? Ką reiškia Kahno įžvalga apie literatūriškai fiktyvų dialogo statusą? T. Slezako išsakyta mintis, kad Platonas sugebėjo talentingai sukurti tokią filosofinę literatūrą, gebančią tiesiogiai įtraukti skaitytoją į dialogą kaip realų procesą, atskleidžia gerai parašytos filosofinės literatūros pajėgumą minimalizuoti distanciją tarp gyvo mąstymo ir statiško teksto.

Seminaro vieta: Lietuvos kultūros tyrimų institutas (Saltoniškių g. 58, Vilnius), 216 salė.

Seminaro data ir laikas: 2024 m. gegužės 14 d. 15 val.

Trukmė: 90 min.

Pranešimą bus galima stebėti nuotoliniu būdu:

https://us06web.zoom.us/j/82324078777?pwd=6bjAW3rwtSi1KkFL3vwpB05bgRcQwM.1

Meeting ID: 823 2407 8777

Passcode: 072683

Iliustracija: Žakas Lui Davidas „Sokrato mirtis“ (šaltinis: Wikimedia Commons)