Atgal

In memoriam kultūrininkui, filosofui dr. Andriui Konickiui

2021-06-04

2021 m. birželio 3 d. po klastingos ligos mirė filosofas, kultūrininkas, žurnalo „Naujoji Romuva“ vyriausiasis redaktorius Andrius Konickis. Andrių prisimename kaip aktyvų, kultūrai atsidavusį teminių susitikimų, aktualių diskusijų rengėją ir vedėją, nuoširdų kolegą, kurio motto –„Kurkime bendruomenę, kuri gebėtų kurti“.

Filosofijoje jį labiausiai domino filosofijos paraštės, tokios jos formos, kuriose filosofija priartėja prie literatūros, tokie autoriai, kuriuos galima pavadinti filosofais neprofesionalais, jos mėgėjais, besimėgaujančiais ja. Būtent šioje „meilėje išminties meilei“ jis užčiuopė autentišką santykį su filosofija. Tad Andriaus Konickio tekstuose susitinkame ne Aristotelį ir Kantą, o Oskarą Milašių, Juozą Tumą-Vaižgantą, Levą Karsaviną, Juozą Keliuotį, Vaidotą Daunį ir kitus.

Andrius Konickis gimė Vilniuje 1956 m. kovo 14 d. 1984–1989 m. studijavo filosofiją Maskvos valstybiniame universitete, 1989 m. pradėjo dirbti Filosofijos, sociologijos ir teisės institute, 1996 m. – jame apgynė filosofijos daktaro disertaciją „Oskaro Milašiaus filosofinės idėjos“, nuo 1997 m. dirbo Filosofijos, sociologijos ir teisės institute (nuo 2010 m. Lietuvos kultūros tyrimų institutas) vyresniojo mokslo darbuotojo pareigose. Nuo 2000 m. buvo kultūros žurnalo „Naujoji Romuva“ vyriausiasis redaktorius.

Publikavo tris monografijas: Vienintelėj iš begalybės vietų nuskirtoj: Oskaro Milašiaus filosofinės idėjos (1996), Pirmiausia nubusti... Filosofiniai etiudai (2006), Iš meilės išminties meilei: filosofai neprofesionalai Lietuvos filosofijos kontekste (2017). Sudarė keletą leidinių Poezijos signalai / Sinais de poesia (su Nuno Guimarãesu) (2012), Žinija kaip vertybė ir vertybės žinijoje (2017). Andrius Konickis yra daugybės mokslinių ir publicistinių straipsnių autorius, vertė tekstus iš lenkų, rusų ir prancūzų kalbų. Rūpinosi jaunųjų poetų ugdymu: nuo 2000 m. organizavo moksleivių poetinės kūrybos konkursą „Poezijos pavasarėlis“, nuo 2009 m. prisidėjo leidžiant kultūros gyvenimo žurnalą jaunimui „Pašvaistė“. Organizavo ne tik diskusijas, susitikimus su poetais, bet ir meno parodas, užsiėmė knygų leidyba.

 
Andrius Konickis. © Kęstučio Svėrio nuotr.

Nuoširdžiai užjaučiame Andriaus šeimą ir kolegas dėl skaudžios netekties.