Atgal

In memoriam: Gražina Marija Mareckaitė (1939–2022)

2022-09-12

In memoriam: Gražina Marija Mareckaitė (1939–2022)

 
Gražina Marija Mareckaitė

        Rugsėjo 11 d. mirė ilgametė Lietuvos kultūros tyrimų instituto darbuotoja, teatro istorikė ir kritikė, dramaturgė Gražina Marija Mareckaitė (1939–2022). Nuoširdi užuojauta jos šeimai ir visiems, pažinojusiems šią šviesią ir išmintingą asmenybę, Vilniaus kultūros žinovę ir puoselėtoją.

        Gražina Mareckaitė 1961 baigė Vilniaus universitetą, kur studijavo lietuvių filologiją, 1961–1965 dirbo savaitraščio „Literatūra ir menas“ redakcijoje, vėliau buvo Jaunimo teatro Vilniuje ir Šiaulių dramos teatro Literatūros skyriaus vedėja, dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto Menotyros sektoriuje, Kultūros ir meno institute, kur parengė skyrius knygoms „Lietuvių tarybinis dramos teatras: 1957–1970“ (1987), kolektyvinėje monografijoje „Lietuvių teatro istorija“ analizavo Lietuvos teatrą 1929–1940 ir 1970–1990 metais. Gražina Mareckaitė sudarė teatro kritikos straipsnių rinkinį „Gyvenimo teatras“ (2001), parašė studiją „Laisvoji zona: Juozo Glinskio teatras“ (2002), monografiją „Romantizmo idėjos lietuvių teatre: Nuo XIX iki XXI amžiaus“ (2004), knygą „Debesų karžygys: Legenda apie Praną Žižmarą“ (2007), atsiminimų knygą „Šiapus ir anapus Vilniaus vartų“ (2009).

        Gražina Mareckaitė bus pašarvota antradienį, rugsėjo 13 d. Šv. Petro ir Povilo bažnyčios laidojimo namuose, 1 salėje nuo 9 val. Karstas išnešamas 14:45 val., laidotuvės – Rokantiškių kapinėse.